Hur beräknas dagsbotsbeloppet?

2018-10-05 i Påföljder
FRÅGA
Ni skriver att dagsboten bestäms utifrån inkomst och förmögenhet. Vad menas med förmögenhet? Om jag har låg inkomst men har sparade och ärvda pengar på mitt bankkonto, räknas då det beloppet in? (det är inte mycket pengar). Måste jag själv redovisa vad jag har på kontot eller tar domstol reda på detta själva?Tack för svar,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur beräknas dagsbotsbeloppet?

Antalet dagsböter bedöms efter en straffmätning av brottet. Det beror alltså på hur allvarligt brottet är och varierar mellan 30-150 dagar enligt 25:2 BrB.

Dagsböterna belopp beräknas utifrån vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt enligt 25:2 BrB. I princip är det förhållandet vid domen som är avgörande för dagsbotsbeloppet.

Riksåklagaren har angivit riktlinjer för beräkningen av dagsbotens belopp vid strafföreläggande, det går att finna här. Enligt dessa ska man primärt utgå från den misstänktes beräknade årsinkomst vid tidpunkten när dagsboten ska bestämmas. Gällande dina sparade och ärvda pengar kan de få betydelse. Riktlinjerna säger att om den misstänkte för egen del har en nettoförmögenhet (skillnaden mellan tillgångarna och skulderna) som överstiger 1 500 000 kr ökas dagsboten med 50 kr och med ytterligare 50 kr för varje ytterligare fullt 500 000 kr.

Det minsta böstesbeloppet som kan dömas ut är 750 kr enligt 25:2 BrB men för detta krävs jämkning under speciella förhållanden.

Måste man själv lämna uppgifter?

Dina egna uppgifter om sin årsinkomst ska godtas om de framstår som trovärdiga i förhållande till övrig utredning. Uppgift om taxerad inkomst ska dock finnas tillgänglig vid bedömningen, om det inte på grund av särskilda skäl finns anledning anta att sådan uppgift skulle sakna betydelse. I de fall dina egna uppgifter inte framstår som trovärdiga, ska årsinkomsten uppskattas till ett rimligt belopp utifrån senast taxerad inkomst och övriga tillgängliga uppgifter. Alltså kan åklagare ta reda på mycket av informationen själv.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (985)
2019-03-19 Vilket straff?
2019-03-18 Vad gäller avseende preskriptionstiden för bortfallande av påföljd?
2019-03-15 Avräkning av häktestid från fängelsestraff
2019-03-15 Vad ka straffet för ofredande eller hot mot tjänsteman bli?

Alla besvarade frågor (66958)