Hur beräknas arvslotten?

Min far har gått bort efter att ha varit gift i många år, och har endast 2 särkullbarn. Det finns inget testamente och inga gåvobrev registrerade. Min far har ärvt del i sommarstuga (senare sålt) efter sina föräldrar samt även ärvt en släkting. Jag är osäker på om arv som han fått getts som enskild egendom eller inte. Det finns även en bostadsrätt som köpts för gemensamt bruk för länge sen. Hur beräknas arvslotten, samt spelar det någon roll om tidigare arv getts som enskild egendom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat om någon av makarna avlider. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag gjorts för att skulder ska täckas läggs samman. Värdet därav ska därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Det som blir kvar i bodelningen, efter avdrag för skulder och likadelning, utgör kvarlåtenskapen och är det som kan fördelas mellan arvingarna. Bodelningen kan således innebära att din fars fru måste skjuta över kapital för att det ska gå jämnt ut, om hennes tillgångar i giftorättsgods efter avdrag för skulder, är större än hans. Och vice versa om situationen är den motsatta.

Det kan spela roll om tidigare arv givits som enskild egendom. Är det så att din far har tillgångar i enskild egendom ska dessa inte ingå i bodelningen. Det innebär att det sker en bodelning enligt ovan, till det läggs den enskilda egendomen, vilket utgör kvarlåtenskapen. Hade din far enskild egendom kan det således innebära att kvarlåtenskapen efter honom blir större. Problemet med enskild egendom är att sådan emellanåt kan förlora sin karaktär som sådan. I din fråga skriver du att din far ärvt en del i sommarstuga och sedermera sålt den. Han har även ärvt en släkting. Om pengarna fanns på hans separata konto och kan härröras som enskild egendom ska de inte ingå i en bodelning. Har de däremot sammanblandats med giftorättsgods, t.ex. genom att de satts in på ett gemensamt konto eller använts för att renovera den gemensamma bostaden, då har pengarna antagligen förlorat sin karaktär av enskild egendom och utgör giftorättsgods, trots villkoret i testamente.

Utgångspunkten när den som är gift och avlider är att vederbörandes make ärver och att gemensamma barn har rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider. När det finns särkullbarn har dessa däremot rätt att få ut sitt arv direkt (jfr 3 kap. 1 § ärvdabalken). I det fallet du beskriver finns det två särkullbarn. Finns det inget testamente som stadgar annat kommer de att ärva hälften var av kvarlåtenskapen.

Om du behöver ett ombud som hjälper dig i arvsprocessen kan en av våra jurister vara behjälplig. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning