Hur beräknas arv om de efterlevande är halvsyskon?

2019-07-09 i Efterarv
FRÅGA
Hej. Båda mina föräldrar har gått bort. Min far för 11 år sen, min mor förra året. Vi är 2 helsyskon och en halvbror som är min mors. Vi trodde att allt skulle delas på oss 3 men det är tydligen inte så, vår halv bror får inte lika mycket som vi helsyskon. Hur räknar man ut det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att hänvisa till ärvdabalken (ÄB), som reglerar fördelning av arv.

Barn har rätt att ärva sina föräldrar

Precis som du nämner i din fråga så är det troligt att ni tre syskon inte får lika stora delar i er mors totala kvarlåtenskap. Anledningen till detta är att din halvbror inte är din fars barn, och har därmed inte arvsrätt efter din far. Du och ditt helsyskon är din fars barn och har arvsrätt efter din far. Varför detta har betydelse ska jag förklara nedan. Den avlidnes barn kallas för bröstarvingar i juridiska termer, och är den avlides närmaste arvingar (ÄB 2 kap. 1 §).

Makar ärver med försteg och barn får del av arvet efter att båda föräldrar är avlidna

Jag utgår från att din mor och far var gifta då din far gick bort. Då har din mor sannolikt fått ärva hela din fars kvarlåtenskap med försteg (ÄB 3 kap. 1 § första stycket). Du och ditt helsyskon har trots detta rätt att ta del i arvet, dock först efter att din mor avlidit, vilket gör er till efterarvingar. När din mor avlidit ska du och ditt helsyskon därmed ta del av två arvslotter vid samma tillfälle (ÄB 3 kap. 2 §). Ditt halvsyskon har rätt att ta del av en arvslott, efter er gemensamma mor.

Enkelt förklarat ska din fars arv fördelas på två, och tilldelas dig och ditt helsyskon som är din fars barn. Din mors arv ska fördelas på tre, och tilldelas dig, ditt helsyskon och ditt halvsyskon, som alla är din mors barn. Som du kan se innebär detta att din fars arv måste avskiljas från din mors arv.

Räkneexempel för efterarvsandelen

För att förenkla detta kan vi ställa upp ett räkneexempel. Utgångspunkten är egendomsförhållandet vid bodelningen mellan de två makarna, efter din fars död (även om en sådan inte har genomförts). Vi kan i räkneexemplet utgå ifrån att den totala summan som skulle delas mellan makarna var 100 000 kr. Här ska din mor ha fått ta del av 50 % av summan genom bodelningen, alltså 50 000 kr. Därefter har hon fått resterande 50 % av summan, 50 000 kr, genom arvet från sin make.

I detta exempel har din mor med försteg ärvt 50 000 kr av din far, som ska tillfalla efterarvingarna (du och ditt helsyskon) när din mor avlider. Andelen eller kvotdelen som din fars arv utgör i din mors förmögenhet vid den här tidpunkten är viktig för att vi ska kunna räkna ut vad efterarvet blir.

Andelen i detta räkneexempel beräknas med 50 000 (arvet efter din far) / 100 000 (din mors sammanlagda förmögenhet) = 50 %. För avskilja din fars arv ska andelen om 50 % användas för att räkna ut efterarvet då din mor avlidit. I detta exempel kan vi utgå från att din mors totala förmögenhet då hon avled var 120 000 kr.

Efterarvet är 50 % av din mors totala förmögenhet, alltså 0,5 x 120 000 kr = 60 000 kr. Summan ska fördelas jämnt mellan dig och ditt helsyskon, vilket ger er 30 000 kr var. Detta är arvet efter er far. Resterande 60 000 kr utgör arvet efter din mor, vilket ska fördelas jämnt mellan dig, ditt helsyskon och ditt halvsyskon. Det ger er 20 000 kr var.

Slutsatsen i detta räkneexempel är att du och ditt helsyskon får totalt 50 000 kr vardera, medan ditt halvsyskon får 20 000 kr.

Observera att andra faktorer kan påverka sättet en kan räkna ut arvsandelar. Exempelvis om din mor var omgift, om det fanns ett testamente eller om någon av makarna hade enskild egendom.

Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp för dig och skapa förståelse för hur du kan räkna ut ett efterarv, samt besvara varför du och dina syskon inte ska dela lika på den summa din mor efterlämnade sig.

Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline om du har fler funderingar.

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (697)
2020-08-06 Hur fördelas efterarv?
2020-07-31 Efterlevande makens arvsrätt
2020-07-30 Makes arv, gåva, fullmakt och faderskap
2020-07-27 När får man ut arvet efter sin först avlidna förälder?

Alla besvarade frågor (82723)