FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad06/05/2016

Hur begär man skilsmässa?

Jag registrerade ett äktenskap i Dubai för 2 år sedan i Dubai court. Sedan registrerade jag äktenskapet i Sverige.

Eftersom min man inte är den jag trodde vill jag nu skilja mig! Så fort som möjligt.

Hur går jag tillväga korrekt?

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB) 5 kap., se här.

Om ni är överens
Om varken du eller din nuvarande man bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa, meddelar tingsrätten dom så snart det är möjligt, ÄktB 5 kap. 1 §. Att ni gemensamt ansöker innebär att ni överens om att äktenskapet ska upplösas genom skilsmässa.

Betänketid i vissa fall
Om ni inte är överens om skilsmässa eller någon av er har barn under 16 år som bor hemma, ska skilsmässan alltid föregås av betänketid, ÄktB 5 kap. 1-2 §§. Om ni levt åtskilda i minst två år, kan tingsrätten meddela dom utan föregående betänketid. Betänketid i äktenskapsmål uppgår som minst till sex månader, som mest ett år, ÄktB 5 kap. 3 §.

Vill ni båda skilja er, får ni gemensamt ansöka om äktenskapsskillnad. Om bara du vill skilja dig, inleds äktenskapsmålet istället genom stämning, ÄktB 14 kap. 4 §. Stämningen eller ansökan ska lämnas in till tingsrätten i den ort där du eller din man har sin hemvist. Om ingen av er har sin hemvist i Sverige, ska handlingarna skickas in till Stockholms tingsrätt, ÄktB 14 kap. 3 §.

En utförlig redogörelse för hur man går tillväga rent praktiskt, med tillhörande blanketter, hittar du här.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare