Hur avsätts en styrelse i en bostadsrättsförening?

18 röstberättigade medlemmer av vår bostadsrättsförening der har ialtt 29 röstberättigade medlemmer har den 18 oktober på extraordinär stämma enhälligt begärd styrelsens avgång. Styrelsen har har inte kallat til extra stämma även om vi har sent begäring til styrelsen i rätt tid. Ska de avgå?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar när en bostadsrättsförenings styrelse kan avsättas.

din fråga regleras i Bostadsrättslagen (BL) och lag om ekonomiska föreningar (FL).

Hur avsätts en bostadsrättsförenings styrelse?

Huvudregeln är att föreningsstämman tillsätter styrelsen. Det innebär även att det enbart är stämman som kan avsätta en styrelse (7 kap. 6 § FL). Det krävs alltså att en föreningsstämma har hållits. styrelsen kan kalla till extra stämma om de anser att det finns skäl till det. Vidare kan även 1/10 av de röstberättigade kalla till en stämma, således ska kallelse utgå senast 14 dagar innan. Det finns även en möjlighet för revisor att kalla till extra stämma. I kallelsen ska det framgå vilken fråga som ska avhandlas, i detta fall omval/avsättning av styrelse (6 kap. 12 § FL).

Den som får flest röster blir således vald (6 kap. 34 § FL).

Det är viktigt att ha i beaktning att era föreningsstadgar kan föreskriva särskilda regler för när stämman ska anses beslutsför eller vilka röstetal som krävs för att ett beslut ska anses gällande.

Slutsats

Inledningsvis vill jag poängtera att jag är osäker på hur omständigheterna i just ditt fall sett ut så jag har enbart redogjort för hur en extrastämma kallas och hur styrelsen kan avsättas. Som redogjort för ovan kan en extra stämma kallas av styrelsen, 1/10 av medlemmarna och en revisor. Vidare krävs det att majoriteten röstade för styrelsens avgång för att det ska vara ett giltigt beslut.

Hoppas du fick svar på din fråga, har du eventuella följdfrågor eller vill vända dig till vår byrå får du gärna maila mig.

andre.blomquist@lawline.se

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000