Hur återkallas testamenten?

Hej Lawline. Jag och min make har ett testamente som vi nu vill makulera helt (ta bort). Vi har inga barn alls och vi vill nu att våra syskon istället skall ärva oss. Kan vi meddela detta till den jurist som upprättade testamentet, och till det arkiv som det ligger registrerat i ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag förstår din fråga som att ni vill återkalla ert testamente. Regler om återkallelse av testamenten finns i ärvdabalken (förkortad ÄB). Då syskon arvsrätt enligt lag (efter den avlidnes barn och föräldrar) behöver ni inte upprätta något nytt testamente. Detta förutsatt förstås att ni inte vill fördela viss bestämd egendom till vissa syskon. 

Hur återkallar man ett testamente?

Att återkalla ett gällande testamente kan man göra på olika sätt, och det finns inga strikta formkrav för hur det ska gå till. I lagen sägs det att man antingen kan återkalla testamentet på samma sätt som det kom till (det vill säga skriftligen med två vittnen), förstöra testamenteshandlingen eller annars tydligt ge till känna att testamentet inte längre ger uttryck för ens vilja (10 kap. 5 § ÄB). 

Mina rekommendationer 

Det säkraste sättet att återkalla testamentet på, för att försäkra er om att det blir som ni vill, är att upprätta ett nytt testamente där ni tydligt understryker att det gamla inte längre ska gälla. Det enklaste och precis lika korrekta sättet är dock att förstöra det ert nuvarande testamente. I samband med ett förstörande rekommenderar jag dock att ni skriver ned anledningen till förstörandet i ett annat dokument, det vill säga att ni förstör det för att det inte längre motsvarar er vilja. Detta är bra i bevishänseende, då en arvtagare som stått med i det förstörda testamentet skulle kunna hävda något annat (exempelvis att ni råkat tappa bort det) när arvet väl ska fördelas. En sådan arvtagare behöver nämligen bara göra det ”övervägande sannolikt” att hans berättelse stämmer för att det som stått i det förstörda testamentet ska fortsätta att gälla (NJA 2017 s. 362). Har ni nedtecknat anledningen till förstörandet blir det dock besvärligt att hävda någonting falskt med framgång. 

Sammanfattning

Testamentet kan återkallas på olika sätt. Det säkraste sättet är att skriva ett nytt testamente och i detta tydligt understryka att det gamla inte ska gälla. Ett annat enklare sätt är att förstöra ert nuvarande testamente, och då samtidigt anteckna anledningen till förstörandet och spara anteckningen på ett säkert ställe. Det är möjligt att juristen ni tog hjälp av eller arkivet där det förvaras har en rutin för att återkalla testamenten, så det kan som du nämner vara bra att först vända er dit.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa er!

Allt gott,

Ludwig KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning