Hur återkallar man testamente och vem får bevittna upprättelse av nytt testamente?

2020-09-06 i Testamente
FRÅGA
Hej! Min mamma skrev testamente för 30 år som skulle göra mig arvslös. Vi är tre syskon och vad jag har förstått så kan jag inte göras arvslös, men bara få min laglott! Nu är det så att en av mina systrar "tvingade "mamma till detta, och nu vill mamma annullera testamentet! Hur gör vi? Testamentet är dessutom försvunnet. Skriver man ett nytt testamente? En fråga till: vem kan bevittna? Kan syskon göra det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger har en bröstarvinge, det vill säga du i detta fall, alltid rätt till sin laglott. Men för att få laglotten måste testamentet jämkas av den som vill ha ut laglotten, enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken (ÄB). Laglotten är hälften av arvslotten, och arvslotten är det bröstarvingen skulle fått om ett testamente inte fanns (7 kap. 1 § ÄB). Men eftersom testamentet i detta fall inte återspeglar din mammas yttersta vilja så ska det förklaras ogiltigt.

Din mamma kan återkalla sitt testamente. Till skillnad från upprättande av testamente så kan återkallelse ske formlöst genom att testamentet förstörs. Testatorn kan också återkalla sitt testamente på annat sätt, det enda kravet är att det görs på ett sätt som otvetydigt (ett sätt som är omöjligt att missförstå) visar att testamentet inte längre utgör testatorns yttersta vilja, enligt 10 kap. 5 § ÄB. Ett vanligt sätt är att upprätta ett nytt testamente, men det är som sagt inte det enda sättet.

Om din mamma ska upprätta ett nytt testamente finns det formkrav som måste beaktas. För att ett testamente ska vara giltigt kräver lagen att testamentet är:

-i skriftlig form,

-undertecknat av i detta fall din mamma och två vittnen som även antecknar yrke och hemvist,

-vittnena ska vara minst 15 år, får inte vara släkt med din mamma, vara mottagare av arv eller vara släkt med mottagare,

-vittnena ska närvara samtidigt när testamentet signeras av din mamma och de ska veta att det är hennes testamente som signeras. (10 kap. 1, 2, 4 § ÄB)

För att sammanfatta kan din mamma återkalla testamentet genom att tex. riva det och anteckna + signera att hon rivit det på grund av att det inte återspeglar hennes yttersta vilja eller upprätta ett nytt testamente. Vid eventuellt upprättande av nytt testamente måste kraven ovan beaktas för att det ska vara giltigt, och det betyder att syskon inte får vara vittnen.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Vänligen,

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2819)
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Alla besvarade frågor (91191)