Hur återkallar man ett testamente?

2020-08-26 i Testamente
FRÅGA
Hej Min pappa och hans sambo ska separera nästa vecka. Dem har skrivit något typ (sambo avtal ) med testamente. Jag och hennes son har skrivit under ett papper där det står att samboavtalet upphör mellan xx och yy Å gjort en bodelningslista över deras saker..Men undrar nu vad som krävs för att upphäva deras testamentet juridiskt korrekt .???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Ett testamente kan när som helst återkallas (se 10 kap. 5 § andra stycket ärvdabalken). Detta gäller även för så kallade inbördes testamenten, vilket jag tolkar det som att din pappa och hans sambo har upprättat. Hur ett testamente kan återkallas framgår av 10 kap. 5 § första stycket ärvdabalken. Det kan ske genom upprättandet av ett nytt formriktigt testamente, genom att testamentet förstörs av testator eller om testator otvetydigt givit tillkänna att testamentet inte lägre är uttryck för hans yttersta vilja. En återkallelse kan alltså ske helt formlöst men förutsätter ändå en tydlig viljeyttring från testator som visar att testamentet inte längre ska gälla. Det säkraste i det aktuella fallet borde dock vara att din pappa och hans sambo helt enkelt förstör testamentet, till exempel genom att bränna upp det eller riva sönder det.

Det finns även en specialregel för inbördes testamenten i 10 kap. 7 § ärvdabalken, men nämnda regel tar sikte på när enbart en av parterna i det inbördes testamentet återkallar sitt förordnande. Som jag tolkar din fråga är din pappa och hans sambo överens om att båda ska återkalla testamentet och regeln blir därför inte aktuell.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?