Hur ärver våra särkullbarn?

Hej,

Jag och min fru är gifta och inga gemensamma barn. Hon har två särkullbarn och jag har ett. Hur ärver våra barn om någon av oss dör alt vi dör samtidigt. Ärver mitt barn hälften och hennes två barn hälften (dvs 25% var) eller ärver alla barn 1/3 var?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja att beskriva vad som händer när en make i ett äktenskap avlider för att sedan redogöra för hur en arvsfördelning utifrån den legala arvsordningen kan komma att se ut. Äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB) är tillämpliga för din frågeställning.

Vad händer när en make avlider?

När ett äktenskap upplöses, antingen genom skilsmässa eller på grund av dödsfall, görs som huvudregel en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen räknas makarnas giftorättsgods samman och delas som utgångspunkt lika mellan makarna (10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB). Om makarna skulle vara avlidna utgör deras respektive andel i bodelningen deras respektive kvarlåtenskap tillsammans med deras eventuella enskilda egendom.

Hur ärver våra barn om någon av oss dör?

Om någon av er som makar avlider görs en bodelning som ovanstående. Det den avlidna makens sida erhåller vid bodelningen tillsammans med den avlidnes eventuella enskilda egendom utgör då dennes kvarlåtenskap och är det som ska fördelas till arvingarna. Om den avlidne inte har något testamente kommer kvarlåtenskapen att gå till dennes barn, och eftersom det i ert fall enbart rör sig om särkullbarn har de rätt att få ut sitt arv direkt från sin förälder. Man ärver bara från sin förälder och inte från den andra maken (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB).

Hur ärver våra barn om vi dör samtidigt?

Om ni skulle avlida samtidigt görs även här en bodelning. Det respektive make erhåller vid bodelningen tillsammans med eventuell enskild egendom utgör respektive makes kvarlåtenskap. Barnen har bara arvsrätt efter sin egen förälder, så din makas barn kommer dela på hennes kvarlåtenskap medan dina barn kommer att dela på din kvarlåtenskap. Eftersom du har ett särkullbarn kommer hen ärva hela din kvarlåtenskap medan din makas två barn kommer att få dela på hennes kvarlåtenskap. Särkullbarnen kommer således att ärva olika andelar, men om ni vill ändra de förutsättningarna kan ni upprätta ett testamente.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning