Hur ärver särkullbarn respektive gemensamt barn?

2019-05-07 i Särkullbarn
FRÅGA
Mina föräldrar gifte sig 1992 (utan äktenskapsförord) och jag är född 1983. Min far har från tidigare förhållande (han var ej gift då) en son som är nio år äldre än mig. Den dagen min far eller mor går bort kommer min halvbror då att ärva hälften och har det betydelse vem av ens föräldrar som går bort först? Påverkar ett ev testamente ifrån min mor eller far något?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem har rätt till arv?

Bröstarvingar (barn) är närmsta arvingar enligt svensk rätt. Varje barn tar lika stor del (2 kap. 1 § ÄB). Är den avlidna gift ärver den efterlevande maken de gemensamma barnens andelar med fri förfoganderätt medan särkullbarn sedan tidigare förhållanden har rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB).

Den dagen min far eller mor går bort kommer min halvbror då att ärva hälften och har det betydelse vem av ens föräldrar som går bort först?

Om jag förstår din fråga korrekt har din mor ett barn, och din far har två barn. Detta resulterar i att din mor har en legal arvinge (du) och din far har två legala arvingar (du och din halvbror).

Din halvbror är inte arvinge till din mor och har inte rätt till arv från henne. Om hon avlider först kommer arvet enligt lag att tillfalla dig, men om dina föräldrar fortfarande är gifta kommer din far att ärva ditt arv från henne med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att du får ut ditt arv från din mor först när din far också avlider som ett efterarv. När din far då avlider får du först ta del av ditt efterarv från din mor. Efter det delas din fars kvarlåtenskap upp mellan dig och din halvbror.

Om din far går bort först kommer hans kvarlåtenskap att fördelas på hans två barn. Din halvbror har som särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt. Som gemensamt barn kommer din mor att ärva ditt arv efter din far med fri förfoganderätt och du får ut arvet från din far när din mor avlider (3 kap. 1 § ÄB).

Påverkar ett ev testamente ifrån min mor eller far något?

Med ett testamente kan man fördela sin kvarlåtenskap till andra än de legala arvingarna. Man kan även inskränka sina barns rätt till arv men inte göra dem arvslösa.

Som bröstarvinge har man alltid rätt till sin laglott. Det är hälften av det som man skulle erhållit genom lag (7 kap. 1 § ÄB). Du och din halvbror är närmsta arvingar efter er far och skulle enligt lag ärva 50 % vardera av hans kvarlåtenskap. Er respektive laglott utgör hälften av det, dvs 25 % vardera av kvarlåtenskapen. Detta kan man inte testamentera bort, utan det har ni alltid rätt att få.

Med ett testamente kan er far testamentera bort allt utom sina bröstarvingars laglotter. Han kan föreskriva att du ska ärva mer än din halvbror och vice versa, bara ni får minst 25 % av kvarlåtenskapen.

Sammanfattning

Din halvbror är endast arvinge till din far, han ärver inget efter din mor. Med ett testamente kan man föreskriva att andra än de legala arvingarna ska ärva, eller att ens barn ska ärva olika mycket bara de minst får ut sin laglott.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer så ställ gärna en fråga till!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1007)
2020-02-27 Har särkullsbarn rätt att få ut arv direkt även om den som avlidit var gift?
2020-02-25 Särkullbarn och arv
2020-02-23 Har makan rätt till arv när det finns särkullbarn?
2020-02-17 Kan min makes barn från tidigare giftomål ärva mig?

Alla besvarade frågor (77533)