FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv23/05/2022

Hur ärver särkullbarn och får efterarv testamenteras bort?

Jag är änka. 3 särkullbarn på makens sida som avstod arv direkt. En gemensam son. Jag har 3 barn i tidigare äktenskap. När jag dör hur ärver alla barn. Bör jag skriva testamente om jag vill gynna mina barn mest

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från att din make inte hade något testamente eftersom det inte framgår något om det i din fråga.

Bodelningen

I en bodelning inkluderas enbart giftorättsgods (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Först avräknades din makes skulder från giftorättsgodset (11 kap. 2 § ÄktB). Därefter fördelades det sammanlagda värdet av din makes och ditt giftorättsgods lika mellan er två (11 kap 3 § ÄktB).

Arvet

Din makes kvarlåtenskap motsvarade alltså hans andel efter bodelningen. Då ni var gifta vid tidpunkten för hans bortgång innebär det att er gemensamma son får rätt till sitt arv först vid din bortgång, i form av efterarv (3 kap. 2 § Ärvdabalken). Eftersom särkullbarnen avstod sitt arv till förmån för dig så har de också rätt till efterarv vid din bortgång (3 kap. 9 § ÄB). Du får enligt lag inte testamentera bort den kvarlåtenskap som särkullbarnen har rätt till i form av efterarv (3 kap. 2 § ÄB).

Efterarvets storlek är inte nödvändigtvis densamma som när din make dog utan det kvotberäknas genom att man vid tillfället då din make gick bort dividerar hans kvarlåtenskap med din totala förmögenhet.

Exempel 

För att underlätta förståelsen ger jag ett exempel. Om vi säger att din makes kvarlåtenskap var 60 000 kr och dina tillgångar motsvarar 40 000 kr (där din makes kvarlåtenskap om 60 000 också ska adderas). Kvoten kommer då motsvara 60 000/100 000, alltså 0,6.

När du går bort säger vi att du efterlämnar dig 200 000 kr. Av dessa 200 000 kr ska först 60 % (0,6) avräknas, alltså 120 000 kr och tillfalla din makes fyra barn (de får då enligt exemplet 30 000 kr var). Resterande 80 000 kr ska fördelas jämnt mellan dina fyra barn (20 000 kr var enligt exemplet). Er gemensamma son har då alltså rätt till 30 000 kr + 20 000 kr. 

Slutsats

Sammanfattningsvis har din makes tre barn och er gemensamma son rätt till ¼ var av kvotdelen av din makes kvarlåtenskap. Dina tre barn och er gemensamma son har rätt till ¼ var av din kvarlåtenskap. Du får inte testamentera bort kvarlåtenskapen som särkullbarnen har rätt till i form av efterarv.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linnéa HanssonRådgivare