Hur ärver särkullbarn när det finns testamente?

Vi har köpt en husbil gemensamt, vi har betalat hälften var och den är betald.

Vi är sambors, har skrivit ett avtal att den andra ska ärva bilen vid dödsfall, som är bevittnat av två personer.

Vi har inga gemensamma barn, men har två barn vardera sen tidigare.

Om någon av oss går bort vem ärver då husbilen, gäller vårt avtal ?

Bilen står registrerad på min sambo.

Behöver vi skriva något mer.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur ser arvsrätten ut för sambor?

I svensk rätt har sambor ingen naturlig arvsrätt. För att sambor ska ärva varandra krävs att de upprättar ett testamente.

I svensk rätt är det istället den avlidnes barn som är närmsta arvingar (2 kap 1 § ÄB). Om det inte upprättats något testamente innebär det att dina två barn ärver hela din kvarlåtenskap medan din sambos två barn ärver hela hans kvarlåtenskap. Detta är dock förutsättningar som går att ändra på till viss del.

Vad ärver särkullbarn när det finns testamente?

Särkullbarn är barn utanför äktenskapet. Som ovan beskrivits har de enligt den legala arvsrätten rätt till hela kvarlåtenskapen om inget testamente finns. Genom ett testamente kan man dock föreskriva att kvarlåtenskapen ska tillfalla även andra än särkullbarnen.

Man kan inte göra barn helt arvslösa i Sverige, utan de har alltid rätt att få ut minst sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten utgör hälften av vad de skulle ha ärvt enligt lag. I ditt fall skulle dina barn enligt lag ärvt 50 % vardera av kvarlåtenskapen. Deras laglott kommer således utgöra 25 % vardera av hela din kvarlåtenskap. Samma sak gäller för din sambos barn.

Om någon av oss går bort vem ärver då husbilen, gäller vårt avtal?

Om det ni upprättat är ett testamente kan det vara gällande. Detta beror dock på hur stor er övriga kvarlåtenskap är. Om era respektive barn erhåller minst sin laglott, dvs 25 %av er respektive kvarlåtenskap, tillfaller husbilen sambon.

Om husbilen har ett för högt värde i jämförelse med er övriga kvarlåtenskap och gör så att era respektive barn inte kan utfå sin laglott på grund av husbilen kommer inte testamentet att kunna göras gällande.

Testamentets formkrav

Det är viktigt att ert testamente följer de formkrav lagen ställer upp, annars är det ogiltigt. Ett testamente måste vara skriftligt och undertecknat av testatorn samt bevittnat och undertecknat av två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas ni fick svar på er fråga! Undrar ni något mer så ställ gärna en fråga till!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning