FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn16/09/2019

Hur ärver särkullbarn?

Min man avled i våras och vi har inga gemensamma barn men min man har 2 pojkar. Tiisammans äger v i e fastighet som nu skall säljas. Vad har hans barn rätt till när fastigheten är såld?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras i ärvdabalken (ÄB) och eventuellt testamente. Eftersom det inte framgår av frågan att något testamente finns kommer jag i mitt svar utgå från att det inte finns något testamente.

Bröstarvingar ärver i första hand

Bröstarvingar är den avlidnes barn och barnbarn, och det är dessa som ska ärva i första hand (2 kap. 1 § ÄB). När den avlidne är gift ska maken få de gemensamma barnens arvslott med fri förfoganderätt och barnen har sedan rätt till efterarv efter den först avlidne maken när den efterlevande maken avlider (3 kap. 1 § och 3 kap. 2 § ÄB). Särkullbarn, barn som endast är barn till den ena maken, har däremot rätt att få ut sin arvslott direkt när den första maken avlider (3 kap. 1 § ÄB). Din mans söner är särkullbarn och har rätt att få ut sin arvslott direkt. I din fråga framgår inte att det finns några andra arvingar, vilket betyder att de ska ärva din man med ½ var. De kan endast ärva din mans egendom, och eftersom han äger halva huset har de arvsrätt till hälften av huset. Det innebär att de kommer få halva summan vid en eventuell försäljning som de sedan kommer få dela på.

Basbeloppsregeln

Om efterlevande make efter bodelning inte har egendom motsvarande fyra prisbasbelopp (186 000 kr) ska denne ur kvarlåtenskapen erhålla ett belopp så att den får 186 000 kr (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det belopp efterlevande make erhåller ur kvarlåtenskapen har arvingarna efter den avlidne maken sedan efterarvsrätt till (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att om du efter bodelning inte har egendom motsvarande 186 000 kr kommer du få ett belopp efter din avlidna make så du kommer upp i 186 000 kr.

Sammanfattning

Din makes söner kommer ha rätt till halva summan vid en försäljning av huset eftersom de är bröstarvingar till din make och dessutom särkullbarn som har rätt att få ut sin arvslott direkt. Du har dock rätt att få ut pengar ut boet så din totala egendom motsvarar 186 000 kr.

Hoppas detta var till hjälp för dig! Har du fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Linn LindelöfRådgivare
Hittade du inte det du sökte?