Hur ärver man sin förälder som är bosatt i ett annat land?

2020-09-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag är särkullebarn på min mors sida. Hon är gift sedan många år tillbaka med en norsk man. och är bosatt i Norge. De har två gemensamma barn. Min mor har behållit sitt svenska medborgarskap, tror jag. För två år sedan blev hon änka. Vad gäller för mig när hon går bort?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till arv som har internationell anknytning så regleras detta i EU:s arvsförordning. Utöver det så finns det en svensk lag med kompletterande regler gällande den nya förordningen.

EU:s arvsförordning:
Utgångspunkten är att det är arvsreglerna i det land där den avlidne hade sin hemvist som ska appliceras. Detta skulle innebära att det är de norska arvsreglerna som är tillämpliga i ditt fall (art. 4 och art. 21).

Det finns dock en annan möjlig utväg. Din mor kan genom en förklaring i form av ett förordnande (testamente) bestämma att kvarlåtenskapen ska regleras enligt det lands lag där personen är medborgare. För att detta ska vara möjligt så kräver det att din mor fortfarande är svensk medborgare. Jag utgår således från att hon fortfarande är det. Om hon är svensk medborgare så kan hon bestämma genom ett förordnande att hela hennes arv ska styras av de svenska arvsreglerna.

Svenska arvsreglerna:
Det är ärvdabalken (ÄB) (1958:637) som reglerar frågor gällande arv. Enligt de svenska arvsreglerna har du som särkullbarn rätt att få ut din arvslott direkt vid din mammas bortgång. Skulle din mamma ha skrivit ett testamente med innebörden att du inte ska få del av hennes arv har du ändå rätt att få ut din laglott direkt (ÄB 7 kap. 1 §). Då har du dock en skyldighet att jämka ett sådant testamente inom sex månader från det att du blir delgiven det (ÄB 7 kap. 3 §) och (ÄB 14 kap. 4 §). Denna reglering är till för att ett barn inte ska förlora sin rätt till arv.

Sammanfattning:
Utgångspunkten i ditt fall är att man utgår från de norska arvsreglerna, men detta kan förändras om din mor genom ett förordnande bestämmer att kvarlåtenskapen ska fördelas enligt de svenska arvsreglerna. För att detta ska vara möjligt så krävs det att din mor fortfarande är svensk medborgare. Om din mor inte längre är svensk medborgare så kommer arvet att fördelas enligt norska arvsregler. Jag rekommenderar att du diskuterar detta med din mor och att du även vid behov kontaktar norska myndigheter etc. för att få ett tydligt svar, då jag inte vet exakt vad som gäller enligt norsk rätt.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91357)