Hur ärver man om det finns särkullbarn?

2019-12-27 i Särkullbarn
FRÅGA
Om jag xx, avlider först skall all min kvarlåtenskap tillfalla xx med fri förfoganderätt, dock med undantag av mina söners respektive laglott. Vad innebär detta för mig som make och min makas barn, dvs särkullsbarn i vårt äktenskap?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att "xx" som avlider är make, sedan tolkar jag det som att dina söner är särkullbarn från din sida och att även din maka har ett särkullbarn på sin sida. Jag tolkar det även som att ni inte har något testamente.

Precis som du säger är huvudregeln att när en make avlider är att den efterlevande maken ärver hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt.

Men när en make avlider och denne make har barn som inte är gemensamma med den efterlevande maken, så kallade särkullbarn finns det dock undantagsregler för hur en arvsfördelning går till. Istället för att den efterlevande maken ärver kvarlåtenskapen är det särkullbarnen som ärver den avlidne (3 kap 1 § ärvdabalken). Ett särkullbarn kan avsäga sig sin rätt till arv efter sin förälder (3 kap 9 § ärvdabalken) så att den efterlevande maken får arvet istället. Då får särkullbarnet rätt till efterarv i den efterlevande makens arv, dvs din makas arv, senare.

Sammanfattningsvis är det barnen till den avlidne maken som får arv i ditt fal (om jag har tolkat frågan rätt) och inte den efterlevande maken. De barnen kan avsäga sig sin rätt till arv till förmån för den efterlevande maken och istället få ett så kallat efterarv i denna makens arv.

Hoppas att du fått svar på din fråga, om det inte var helt klart för att jag tolkade frågan fel eller om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Kathleen Ramos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll