Hur ärver jag som bröstarvinge när min far har testamenterat bort all kvarlåtenskap?

Min far har precis gått bort. Han var gift med en kvinna som inte är min mamma. Dom har skrivit ett testamente att hans fru ska ärva allt med fri förfoganderätt. Min bror och jag är alltså särkullbarn. Min fråga är: om min bror och jag kräver att få ut vår laglott nu direkt, är det allt vi får eller ärver vi mer när min pappas fru går bort? Som jag har förstått det så är laglotten bara en del av det som man som bröstarvinge annars har rätt till om det inte funnits något testamente? Eller är laglotten 50% av hela arvet (50% går till frun och min bror och jag får dela på resterande 50%, alltså 25% var)?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att börja med att beskriva hur arvsreglerna ser ut när det finns ett testamente. Jag kommer efter det definiera vad en laglott är. För att sedan gå in på vad som kommer ske i ert fall samt hur stor andel som du och din bror är berättigade till. Slutligen kommer jag även ge råd.

Lagen som vi kommer behöva gå in och titta i är ärvdabalken (ÄB).

Vem får ärva när det finns ett testamente?

Eftersom du och din bror är din faders barn är ni också hans bröstarvingar, vilket innebär att ni som utgångspunkt skall ärva all kvarlåtenskap (2 kap 1§ ÄB).

Om den avlidne har skrivit ett testamente går testamentet alltid före den arvsordning som jag nyss nämnde. Ifall den avlidne då testamenterar bort all sin kvarlåtenskap till någon annan än bröstarvingarna är det den viljan som främst skall följas. Bröstarvingarna som blir utan arv kan dock påkalla jämkning av testamentet (7 kap 3§ ÄB).

Att påkalla jämkning av testamentet innebär att bröstarvingen motsätter sig att bli arvlös av sin avlidne förälder. Alla barn till en avliden förälder har denna rätt eftersom alla bröstarvingar är berättigad till sin laglott (7 kap 1§ ÄB).

Vad är en laglott?

En laglott är hälften av kvarlåtenskapen från den avlidne som skall fördelas i arv. Laglottens storlek är på så vis beroende av hur stor kvarlåtenskap är. Det som är speciellt med laglotten är att en bröstarvinge alltid har rätt till sin del i laglotten. Detta innebär att laglotten aldrig kan tas bort från bröstarvingen. Om den avlidne tex. testamenterat bort hela sin kvarlåtenskap till någon annan än bröstarvingen, kan hen på så vis åberopa sin laglott (7 kap 1§ ÄB). Funktionen med en laglott är till för att en bröstarvinge aldrig skall bli arvlös.

Vad är det som kommer ske i ert fall?

Eftersom du och din bror är bröstarvingar har ni som utgångspunkt rätt till hela arvet. Men då er avlidne far har testamenterat bort all kvarlåtenskap till hans efterlevande fru och borttagit er arvsrätt, har ni istället rätt till er laglott. Laglotten skall, precis som du nämnde, delas upp lika mellan er (25% var). Utifrån laglotten kommer du och din bror vara berättigad ¼ var av din avlidne faders kvarlåtenskap. Ni har däremot ingen rätt till att få ut mer i arv från den efterlevande frun vid hennes bortgång, eftersom kvarlåtenskapen har testamenterats bort med fri förfogande rätt. För att ni skall kunna få arv efter den efterlevande frun måste hon testamentera bort kvarlåtenskap till er.

Sammanfattning:

Du och din bror är berättigade ¼ var om ni jämkar testamentet. Ni har dock ingen rättslig möjlighet att få arv från den efterlevande frun, om inte hon i sin tur testamenterar kvarlåtenskapen till er.

Råd:

Var noga med att det är båda som måste jämka testamentet för att båda skall få ut sin del av laglotten. Om endast en av er jämkar, kommer endast det syskonet få ut sin ¼.

Lycka till och hoppas att allt löser sig för dig och din bror! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Josefine BågholtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”