Hur ärver gifta makar och deras efterarvingar?

2020-01-06 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Jag och min fru har inga barn, men vi har ett antal syskon och halvsyskon som har barn. Hur ser arvsrätten ut i detta fall. Min fru och jag ärver väl varandra till 100%, men när den site av oss dör hur ser arvsrätten ut då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Om man inte har några barn kommer den efterlevande maken att ärva precis som du skriver förutsatt att den avlidne inte upprättat något testamente (3 kap. 1 § ÄB).

Vem ärver när den sista maken avlider?

Om det finns föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar i livet till den först avlidna maken har de rätt att få ut ett efterarv från den först avlidne maken när även den andra maken avlidit. Utgångspunkten är att de ärver motsvarande andel från den sista makens kvarlåtenskap som den första maken lämnade efter sig (3 kap. 2 § ÄB).

Exempel: Om den första maken avlider med en kvarlåtenskap på 100.000 kr ärver den efterlevande maken hela summan. Om vi förutsätter att den efterlevande maken själv har 300.000 kr och sedan ärver 100.000 kr blir den sammanlagda summan 400.000 kr. Den först avlidna makens kvarlåtenskap utgör då 1/4 av den totala summan (100.000/400.000).

När den efterlevande maken dör har arvingar till den först avlidna maken rätt att få ut efterarv motsvarande den andel som den först avlidna maken lämnade efter sig, i mitt exempel 1/4 av den totala summan. Om den efterlevande maken avlider med en kvarlåtenskap på 800.000 kr har den först avlidna makens arvingar rätt till ett efterarv på 1/4 av detta, dvs 200.000 kr. Om den efterlevande maken avlider med en kvarlåtenskap på 100.000 kr har den först avlidna makens arvingar rätt till ett efterarv på 1/4 av det, dvs 25.000 kr.

Efterarvet beräknas alltså utefter en kvotdel av hur stor del av den totala summan som utgjorts av den först avlidnas kvarlåtenskap. Efterarvingarna har inte rätt till en specifik summa, utan till kvotdelen. Hur stort arvet blir beror således på hur stor kvarlåtenskapen är när den sista maken avlider.

Vem får efterarvet?

Om den först avlidna maken har föräldrar kvar i livet när den sista maken avlider går den först avlidna makens efterarv till dennes föräldrar. Är föräldrarna avlidna fördelas deras respektive del av arvet på deras bröstarvingar, dvs den först avlidna makens syskon, halvsyskon eller syskonbarn. Syskonbarn ärver bara om deras förälder är avliden (dvs den först avlidna makens syskon) (2 kap. 2 § ÄB).

Om ingen av föräldrarna till den först avlidna maken är i livet fördelas makens arv i två lika stora delar på föräldrarna. Vardera förälders respektive del går sedan vidare till deras respektive bröstarvingar, dvs makens syskon eller halvsyskon. Har modern tre bröstarvingar delas hennes del av arvet på tre. Har fadern två bröstarvingar delas hans del av arvet på två. Syskonbarn ärver sin förälders andel om föräldern är avliden.

När den först avlidna makens efterarvingar fått sitt arv fördelas den sist avlidna makens kvarlåtenskap till dennes föräldrar eller syskon på samma sätt som ovan beskrivit.

Kan man ändra arvsrätten?

Man kan ändra arvsrätten genom att upprätta ett testamente. Då bestämmer man själv vem som ska ärva. Det är viktigt att testamentet upprättas på ett korrekt sätt, annars blir det ogiltigt. Ett testamente ska vara skriftligt och undertecknat av testatorn och två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer kan du ställa en till fråga, antingen en gratisfråga eller en expressfråga.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (711)
2020-09-23 Hur fördelas arv och efterarv?
2020-09-23 Kan man testamentera bort egendom som ärvts med fri förfoganderätt?
2020-09-21 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-09-21 Har jag rätt till efterarv när min mammas efterlevande make avlider?

Alla besvarade frågor (84343)