Hur ärver ett särkullbarn?

2018-10-13 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej får ett särkullebarn ärva 50% om det står i testamente att maken ska sitta i orubbat bo? Det finns inga gemensamma barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att förklara barns rätt till arv enligt lag och vidare sedan redogöra för vad ett särkullbarn kan få ärva fast än att det finns ett testamente samt vad som krävs av särkullbarnet för att denne ska få tillgång till sitt arv. I slutet skriver jag en liten kort sammanfattning om hur det blir i ert fall.

Regler om arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Vem har arvsrätt enligt lag?

Om det inte finns något testamente följer arvsordningen den legala arvsordningen i ärvdabalken. Där är det i första hand den avlidnes barn som har rätt till arvet (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne är gift men bara har särkullbarn kommer barnet enligt lag ändå att ärva hela kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § ÄB).

Man kan till viss del ändra arvsförutsättningarna genom att skriva testamente. I svensk rätt kan man dock inte göra sina barn arvslösa, utan de har alltid rätt till sin laglott. Laglotten motsvarar hälften av vad som skulle tillfallit dem enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). Enligt lag skulle ditt särkullbarn ärva 100 %. Laglotten motsvarar då 50 % av hela kvarlåtenskapen.

Vad får särkullbarnet ärva om det finns testamente?

Om det finns ett testamente som inskränker särkullbarnets arvsrätt kommer barnet trots testamentet ha rätt att begära ut sin laglott, i ert fall 50 % av hela kvarlåtenskapen. Särkullbarnet måste dock begära jämkning av testamentet inom sex månader efter delgivningen av testamentet (7 kap. 3 § ÄB).

Om ditt särkullbarn begär jämkning av testamentet har hen rätt till 50 % eftersom det motsvarar hens laglott. Om påkallning av jämkning inte sker inom sex månader från delgivningen av testamentet tillfaller arvet din efterlevande make i enlighet med testamentet.

Sammanfattning

Även om du skriver ett testamente till förmån för din make har ditt särkullbarn alltid rätt att få ut sin laglott. Det krävs dock att särkullbarnet påkallar jämkning av testamentet. Om detta inte görs kommer kvarlåtenskapen att fördelas utifrån testamentet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (905)
2019-04-18 Kommer styvsyskonen att få ta del av ens pappas arv?
2019-04-18 Finns det arvsskatt i Sverige?
2019-04-17 Vad händer för särkullbarnen om efterlevande ger bort egendom som innehas med fri förfoganderätt?
2019-04-15 Arvslösa särkullbarn?

Alla besvarade frågor (68021)