Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?

2021-04-08 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag är gift. Vi har inget testamente eller äktenskapsförord. Jag har inga barn. Min fru har ett barn med en annan tidigare man. Om min fru dör ärver då hennes barn 1/4 del av våra gemensamma tillgångar och jag 1/4 del med fri förfoganderätt + att jag behåller min halva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av reglerna i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Om den som avlidit var gift vid sin död, så ska en bodelning enligt äktenskapsbalken göras innan arvskiftet görs (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Vid en bodelning ska makarnas egendom delas upp mellan dem och det är makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen (9 kap. 1 § första stycket och 10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom, vilket den kan vara genom bland annat ett äktenskapsförord (7 kap. 1 och 7 kap. 2 § ÄktB).

Om du och din fru har ett giftorättsgods på totalt 1 000 000 kr, så ska det delas lika mellan er vid bodelningen. Du får då 500 000 kr och resterande 500 000 kr blir din frus kvarlåtenskap. Huvudregeln är att den närmsta arvingen är den avlidnas barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Ett undantag från denna huvudregel är om den avlidna var gift. Den efterlevande maken ärver då före bröstarvingarna, men är bröstarvingarna inte också den efterlevande makens bröstarvingar, är de så kallade särkullbarn, så kan de kräva att få sin del av arvet direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Detta betyder att du ärver före din frus barn som är hennes bröstarvinge, men eftersom det inte är din bröstarvinge så kan hen kräva att få sitt arv direkt. Då går de 500 000 kronorna som utgör din frus kvarlåtenskap till hennes barn istället för till dig. Du får dock behålla hälften av giftorättsgodset som du erhöll efter bodelningen. Om din frus barn däremot inte kräver att få sitt arv direkt så ärver du de 500 000 kronorna med fri förfoganderätt och sedan får hennes barn ta del av arvet som efterarv när även du har avlidit (3 kap. 9 § och 3 kap. 2 § första stycket ÄB). Att du ärver med fri förfoganderätt innebär att du äger egendomen fritt, men i begränsad form, du får inte testamentera bort egendomen eller skänka bort den som gåva till någon annan.

Om din fru vill att du ska kunna ta del av hennes kvarlåtenskap oavsett vad, så är min rekommendation att hon skriver ett testamente som till exempel säger att hennes barn endast ska ärva sin laglott vid hennes bortgång och resterande del av arvet som efterarv efter dig. Önskar din fru hjälp med att upprätta ett testamente, så kan hon boka tid med en jurist här: www.lawline.se/boka

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Ullerholt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?