Hur ärver adoptivdotter den avlidne?

2020-09-08 i Testamente
FRÅGA
En man avlider och har testamenterat allt till en adopterad dotter. Adoptionspapper finns reg i Tyskland men ej i Sverige. Behöver den adopterade dottern kontakta skattemyndigheten i anledning av adoptionen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Utgångspunkten för mitt svar är att de regler som gäller i förevarande fall är svenska arvsregler. Enligt svenska arvsregler ärver i första hand den avlidnes bröstarvingar (den avlidnes barn, barnbarn etc). Som bröstarvinge räknas även den som är adopterad (jfr 2 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Den legala arvsordningen kan till stor del frångås genom testamente, med undantaget vad gäller bröstarvingar. Bröstarvingar kan inte göras helt arvlösa utan har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av vad bröstarvingen skulle haft rätt att ärva (jfr 7 kap. 1 § ÄB). Den som har adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (jfr 4 kap. 21 § föräldrabalken). Det stadgade innebär att ett barn som adopterats rättsligt räknas som adoptivförälderns barn och har samma rättigheter till arv, laglott m.m.

I det fall du beskriver har jag dessvärre inte någon kännedom om hur testamentet är utformat, om det finns andra arvingar etc. När ett testamente tolkas ska man utgå från vad man tror är testamentsgivarens vilja (jfr 11 kap. 1 § ärvdabalken). Om testamentet stadgar att allt ska gå till dottern och hon namnges i testamentet torde det gå att argumentera för att allt ska tillfalla henne enligt testamentet. Det är möjligt att testamentera sin kvarlåtenskap till vem man vill och det torde inte finnas några frågetecken om hon är namngiven i testamentet. Skulle testamentet däremot enbart stadga att han testamenterar allt till "sin dotter" kan det eventuellt skapa problem. Än mer om mannen har mer än en dotter. I det fallet kan det krävas att hon kan påvisa att hon rättsligt är hans dotter i och med adoptionen.

Adoptivdottern kan kontakta Skatteverket för att kontrollera om hon är registrerad som dotter till mannen. Om hon inte är det kan Skatteverket sannolikt ge besked om hur så ska påvisas. Eventuellt kan det krävas att bevis för adoptionen inhämtas från Tyskland.

Min rekommendation är att ni går igenom vad som står i testamentet. Är ni osäkra på hur det ska tolkas rekommenderar jag att en jurist anlitas. Vill ni ha hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2788)
2021-03-04 Hur kan ett testamente bli ogiltigt?
2021-03-03 Ändra gemensamt testamente
2021-03-02 Ogiltigförklara ett testamente
2021-03-01 Arvinge tillkännager sig efter ett år

Alla besvarade frågor (89875)