FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt11/10/2020

Hur används culpabedömningen och normprövning? hur förhåller sig skadeståndsrätten till straffrätten?

hej, har en fråga när det gäller culpabedömningen i skadestånd - finns det fall då man går på den direkt? när gör man inte normavvägningen ?, eller totalt struntar i den?

hur gör man när det gäller straffrätt och culpa?

Lawline svarar

hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar i vilka fall culpabedömningen görs samt vad det är för skillnad mellan en culpa- och en normprövning. Dessutom ska jag snabbt beröra förhållandet mellan straffrätt och skadeståndsrätt.

Din fråga regleras i skadeståndslagen (skL).

När görs en culpabedömning?

Skadeståndsansvar kan enbart drabba den som orsakar annan sak- eller personskada. Så fort denna situationen inträffar måste man reda ut om handlingen kan vara skadeståndsgrundande.

För att reda ut om handling varit skadeståndsgrundande erbjuder lagen 2 olika bedömningsmetoder: Culpabedömningen och normprövningen.

Vilken metod man väljer beror på om det finns någon lag eller norm som reglerar den uppkomna situationen. Normprövningen går helt enkelt ut på att hitta en regel som säger att den handling som lett till skada är skadeståndsgrundande.

Exempelvis så har hundägare ett strikt skadeståndsansvar för alla skador som deras hund har. Det innebär att det spelar ingen roll om hundägaren varit vårdslös eller inte, ägaren ska ändå ersätta skadan.

Culpabedömningen aktualiseras i de fall det saknas en uttrycklig regel. Således får man stämma av situationen mot culpabedömningen för att utreda om handlingssättet varit så vårdslöst att det ska vara skadeståndsgrundande.

Exempelvis om servitris orsakar en sakskada genom att tappa ett glas vin över en gäst, är det agerandet vårdslöst? Ja, den situationen får stämmas av mot culpabedömningen då det saknas en uttrycklig lagregel som föreskriver skadeståndsansvar för den situationen.

Vad är förhållandet mellan straffrätten och skadeståndsrätten?

Enligt 2 kap. 1 § SkL så ska den som uppsåtligen orsakar sak eller personskada ersätta den. I och med att de flesta brott enbart kan begås uppsåtligen (jmfr 1 kap. 2 § Brb) så blir det ju en naturlig följd att döms du för brott, så har det konstaterats att du agerat uppsåtligen, och således ska du även betala skadestånd för de sak- eller personskador du orsakat med din brottsliga verksamhet.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”