Hur ansöker vi om ensam vårdnad för vårt kommande barn?

2017-08-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag ock min man är överens om att jag ska ha ensam vårdnad vid födseln, Hur går vi vidare?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Eftersom du skriver om dig och "din man" utgår jag ifrån att ni är gifta, vilket gör att ni båda automatiskt får vårdnaden om barnet (se 6 kap. 3 § Föräldrabalken). Är ni inte gifta behöver ni inte göra någonting eftersom fadern till barnet i så fall måste ansöka om vårdnad.

Det vanligaste och enklaste alternativet när föräldrarna har gemensam vårdnad (eller kommer få) och är överens om att den ena föräldern ska ha ensam vårdnad är att skriva ett avtal. Detta måste vara skriftligt och godkännas av socialnämnden (se 6 kap. 6 § Föräldrabalken). Ni kan vända er till socialtjänstens familjerättsenhet i er hemkommun och få hjälp att skriva avtalet.

Alternativt kan båda föräldrarna eller en av dem ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten, vilket kan ta längre tid. Eftersom ni båda är helt överens får tingsrätten inte besluta om annat än ensam vårdnad i frågan. Detta följer av 6 kap. 5 § Föräldrabalken.

Värt att nämna finns det även möjlighet att ansöka om ensam vårdnad tillsammans med en ansökan om skilsmässa.

Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?