Hur ansöker jag om skilsmässa?

2020-09-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Far som är gammal vill skilja sig efter ett års äktenskap. Oklart om äktenskapsförord finns skrivet eller ej.Hur görs detta smidigast? Han är inte själv i skicka hämta information om detta.Vi behöver hjälpa honom.Vilka papper behövs?Är det betänketid på sex månader?Tacksam för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur man ansöker om skilsmässa skiljer sig åt beroende på om paret är överens om att skilja sig eller om det bara är din far som önskar att äktenskapet ska upphöra.

Om paret är överens

Om din far och hans maka är överens om att skilja sig ska de gemensamt lämna in en skilsmässoansökan till tingsrätten. Tingsrätten meddelar dom så snart som möjligt och äktenskapet anses då upplöst.

(5 kap 1 § äktenskapsbalken - ÄktB).

Om paret inte är överens

Om din far och makan inte är överens om att äktenskapet ska upplösas (eller om någon av parterna har barn under 16 år som bor hemma) finns det en betänketid på sex månader. Om paret har levt åtskilda i minst två år kan tingsrätten dock meddela dom utan betänketid.

(5 kap 2 och 3 § ÄktB).

Det praktiska

Om båda vill skilja sig ska de gemensamt ansöka om äktenskapsskillnad. Om det endast är din far som vill skilja sig sker detta genom stämning (14 kap 4 § ÄktB). Stämningen eller ansökan lämnas till tingsrätten i den ort där din far har sin hemvist (14 kap 3 § ÄktB).

Alla blanketter och ytterligare information ni kan komma att behöva finns här.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Lycka till!

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?