Hru ger jag en gåva till min son så att egendomen går till mitt barnbarn efter honom?

2020-04-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Har en son som är gift. Den han är gift har ett barn från tidigare förhållande. Nu i dessa svåra tider kan vi behöva ge dem ekonomiskt stöd. Hur ska vi ge detta då vi vill att våra pengar vid vår bortgång ska gå till vår son och vårt barnbarn (makarnas gemensamma barn). Testamente är redan skrivet. Ska vi låna ut till sonen bara och skriva papper oss emellan? Ska vi låna ut till båda och skriva papper oss emellan? Ska vi ge sonen som förskottsarv (han ärver som enskild egendom) och skriva papper om det? Om något av fallen är genomförbara, kan vi skriva ett enkelt papper själva oss emellan.Margareta
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att vi kan hjälpa dig besvara din fråga.

Jag tolkar er fråga som att ni undrar hur ni kan se till att vid en eventuell skilsmässa mellan er son och hans fru så ska pengarna stanna kvar på er sons sida. Jag ska besvara den frågan nedan. Jag ser att ni redan har förordnat om enskild egendom (EE) i ert testamente. De är dock detta regelverk som jag ser passa er situation även nu bäst. Jag kommer därför först kort förklara reglerna och varför EE passar bra även här.

Äktenskapsskillnad

Vid en äktenskapsskillnad så är huvudregel att allt delas lika mellan makarna, 7 kap. 1§ ÄktB, 11 kap. 3 § ÄktB. Undantaget för detta är s.k enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Är något EE så kommer den egendom stå utanför delningen.

Här är ett mycket förenklat exempel: Om A har 300 000 på banken samt en bil värd 50 000 som är EE och B har 300 000 på banken så kommer delning bli följande. A och B kommer få hälften var av pengarna på banken, d.v.s 300 000 vardera. Utöver detta kommer A få behålla sin bil värd 50 000.

Hade bilen istället inte varit EE så hade A och B delat på alla egendom. De hade alltså fått saker till ett värde av 325 000 vardera.

För att ert barn ska behålla allt de ni ger honom så ska de alltså vara EE. Värt att nämna är att om er son avlider så kommer även då en bodelning till följd av äktenskapet ske. Är er gåva EE så kommer den inte delas, se ovan, vilket innebär att er son kommer kunna testamentera det vidare till sin son. Annars hade pengarna i detta fallet gått till änkan, 3 kap. 1 § ÄB.

Hur gör man något till EE?

De finns en punktlista i lagen som anger sätt som något kan bli enskild egendom, 7 kap. 2 § ÄktB. De som blir intressant här är punkt 2 och 3. Enligt punkt nummer två är en gåva EE om det ges med villkor om att den ska vara det. Så ni kan alltså ge er son en gåva med villkor att den är EE. Gör ni detta så blir den EE, 7 kap. 2§ 2p ÄktB.

Saker att tänka på här är följande. De finns inget krav på att det ska vara skriftligt. De är dock alltid att rekommendera att skriva skriftliga avtal om att det är EE ur bevissynpunkt. En annan sak att tänka på är att de kan vara mer lämpligt att ge egendom istället för pengar. Ger ni egendom är det enkelt att särskilja vad som är EE och vad som inte är det. Ger ni istället pengar så finns de stor chans att de sätts in på ett konto men pengar som inte är EE. De kan då hända att dessa pengar sammanblandas med övriga tillgångar och därmed förlorar sin ställning som EE. Vill ni ge pengar är det lämpligt att ni särskiljer dem så att de finns på ett separat konto. Ett konto för enbart dessa pengar.

Eftersom ni skrivit en testamente så utgår jag från att ni har med det. Men det är värt att påpeka att ni i ert testamente förordna vad som ska hända med den egendom ni testamenterar till er son efter hans död, 9 kap. 2 § ÄB samt hela 12 kap. ÄB. Det är alltså möjligt att i ert testamente föreskriva att de ni testamenterar till er son ska gå vidare till hans barn när han avlider.

Sammanfattningsvis

Det jag rekommenderar är att ni ger det som en gåva till er son. Ni ska dock upprätta ett tydligt avtal som föreskriver att det är frågan om enskild egendom. Detta eftersom pengarna då inte ska delas med hans maka vid en eventuell äktenskapsskillnad.

Jag hoppas jag besvara er fråga.

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1019)
2021-02-28 Skrev över fastighet till fader efter skiljsmässa.
2021-02-26 Har ett EU-land rätt att vägra erkänna svensk äktenskapsskillnad?
2021-02-23 Vilken rätt har jag till min makes egendom vid bodelning?
2021-02-20 Kan jag hålla undan pengar från en bodelning?

Alla besvarade frågor (89684)