Hot mot tjänsteman

2020-05-27 i Påföljder
FRÅGA
Hej hur olagligt är det att hota polisenVad händer om man gör det.Om man bara har sakt det i telefon.Vad Är konsekvensera?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 17 kap. 1 § Brottsbalken regleras brottet hot mot tjänsteman. Med tjänsteman avses bland annat polis.

Brottet tar sikte på när en person med hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i dennes myndighetsövning, försöker tvinga eller hindra tjänstemannen från en åtgärd i dennes myndighetsutövningen eller för att hämnas för en sådan åtgärd. Således krävs det att hotet innehåller hot om våld. Att hotet uttalats i telefon hindrar inte att en person kan bli dömd för brottet.

Brottet hot mot tjänsteman leder till böter eller fängelse i högst 2 år. Vid grovt brott är straffskalan fängelse i lägst 1 år och högst 6 år.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1427)
2021-01-21 Elektronisk kontroll, så kallad fotboja
2021-01-21 När gallras penningböter från belastningsregistret?
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?
2021-01-18 Vad är påföljderna för grov kvinnofridskränkning och ofredande?

Alla besvarade frågor (88343)