Hjälpa till att betala av lånet, rätt till pengar vid försäljning?

2019-09-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag äger huset vi bor i men vi har tagit ett gemensamt lån. Vi är gifta och vi har äktenskapsförord vi betalar bara ränta på lånet. Hur funkar det juridiskt vid en försäljning senare av huset? Är jag skyldig min man något ekonomiskt för att han står för lånet med mig?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Eftersom din man betalar ränta och hjälper till att betala lånet så innebär det att han också har rätt till pengar när huset ska säljas. Även om han inte står som ägare så tolkar jag det som att det föreligger dold samäganderätt, dock beroende på vad ni skrivit i äktenskapsförordet. De rekvisit som fastställts i rättspraxis för att dold samäganderätt ska anses föreligga är att: (1) egendomen förvärvats i en makes eller sambos namn (den öppna ägaren) för parets gemensamma bruk, (2) den andra maken eller sambon (den dolda ägaren) underlättat eller möjliggjort köpet genom ett ekonomiskt bidrag, samt att (3) parternas avsikt är att äga egendomen tillsammans. I praxis har ett antagande av en gemensam partsvilja kommit till uttryck. När de första två rekvisiten är uppfyllda blir presumtionen många gånger att även det tredje rekvisitet är uppfyllt.

Sammanfattningsvis: Har din man hjälpt att betala av lånet så har han också rätt till pengar vid en försäljning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3410)
2020-01-27 Vilket efternamn kan mitt barn förvärva?
2020-01-19 Kan styvförälder få vårdnad om barn?
2020-01-19 Vem får vårdnaden om en förälder avlider?
2019-12-31 Klander av testamente

Alla besvarade frågor (76591)