Hjälp med bodelning och avtal om framtida vinst

2020-01-23 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Skilsmässa som gick igenom 2017. Då var min fd man skriven i sverige, nu är han skriven i london. I bouppteckningen tog vi upp att 50% av två lägenheter som vi äger och hyr ut i london tillhör mig. På kontrakten på lägenheterna står han som ensam ägare och han står även på lånen. När de köptes in 2014 sa han att jag ej kunde stå med som ägare då jag bodde o jobbade i sverige (han jobbade i london då lägenheterna köptes och jobbar fortfarande där). Behöver vi skriva andra papper på att jag har rätt till 50% av beloppet vid försäljning eller räcker det att det står i bouppteckningen? Ska jag mejla över bouppteckningen för bedömning av giltighet?Jag vill egentligen inte äga något med min exman. Om jag föreslår försäljning så skulle jag behöva anlita en mäklare i london åtminstone för värdering (det kan hända att han vill köpa ut mig). Kan jag anlita en jurist som bevakar att saker går rätt till och sköter mejlkommunikation med min fd man?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om bodelning och bouppteckning finns i 9-13 kapitlet i Äktenskapsbalken (ÄktB). När talan om äktenskapsskillnad har väckts ska, i den omfattning det behövs, varje makes tillgångar och skulder upptecknas så som de var när talan väcktes, en s.k. bouppteckning (9 kap. 7 § ÄktB). I sedan kommande bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas att det täcker de skulder som maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som sedan återstår, sedan avdrag gjorts för skuldtäckningen, ska läggas samman. Värdet ska därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). En bodelning syftar till att dela upp makarnas tillgångar, inte att avtala om framtida vinst. Däremot är det fritt att avtala om framtida vinst i ett separat avtal.

I ditt fall går det inte att ge ett helt klart svar utan att gå igenom bouppteckningen och eventuell bodelning. Det framgår bara av din fråga att en bouppteckning är upprättad, inte huruvida ni gjort bodelning. Svaret på din fråga är till stor del från hur framför allt bodelningen är utformad; om en bodelning stadgar att du tillskiftats hälften av lägenheternas värde ska samtidigt din exman ha kompenserats (då hälften av lägenheterna i ett sådant fall har tillgodoräknats dig som giftorättsgods). Även om du inte är registrerad som ägare kan det argumenteras för att hälften av lägenheternas värde tillkommer dig.

Min rekommendation i ditt fall är att (1) en jurist går igenom bouppteckning och eventuell bodelning för att se hur den upprättats och hur den kan tolkas, (2) upprättar ett separat avtal om vinsten vid försäljning om behövligt. Våra jurister på Lawline juristbyrå har god erfarenhet av bodelningar och tvister därom. Vi kan dels vara behjälpliga med att gå igenom bouppteckning och bodelning, dels med att sköta kontakten med din f.d. man (eller eventuellt ombud han väljer att anlita).

Om du vill ha en offert av vår juristbyrå avseende vad det kostar för en genomgång av bouppteckning och bodelning samt att gå vidare är du varmt välkommen att återkomma till mig. Jag kan för ändamålet nås på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2796)
2021-05-14 Nyttjanderättsersättning
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?

Alla besvarade frågor (92309)