Hindra särkullbarn från visst arv

2015-06-15 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi har varit gifta sedan 2006 men har levt tillsammans sedan 1986. nu undrar jag eftersom min fru är väldigt sjuk, hur det går till om hon avlider. Det är så att hon har två barn varvid den ena en son har tagit avstån från oss, den andra en dotter som vi har fin kontakt med. Vi bor i villa sedan 1987 . det är så att jag har en del pengar som jag ärvt av mina föräldrar som jag satsat i fonder och gett bra avkastning. Har hennes son rätt till dessa pengar? Även jag har 2 barn vilka vi har fin kontakt med. Hur kan jag göra för att hennes son inte får tillgång till mina pengar? dom står inte som enskild egendom. Vi har testamente om att den kvarvarande skall kunna bo kvar i villan. Vilket både mina barn och hennes dotter önskar att det skall vara så.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tänkte först ge dig lite bakgrund till vilka arvsregler som kan aktualiseras i ditt fall. Därefter kommer jag att ge mer konkreta svar på dina frågor.

När någon i ett äktenskap avlider görs alltid en bodelning i vilken makarnas giftorättsgods ingår, se äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap 5 §, 9 kap 1 § och 10 kap 1 §. Först efter bodelningen är gjord och den avlidnes skulder har betalats vet man hur mycket som ska utgå till arvingarna. I det fall du beskriver skulle i så fall kvarlåtenskapen delas lika mellan din frus två barn, se ärvdabalken (ÄB) 2 kap 1 §. Som efterlevande make har du dock själv en viss arvsrätt men eftersom din frus barn är särkullbarn kan de begära ut sitt arv direkt, se ÄB 3 kap 1 §. Trots att det finns ett testamente har din frus barn rätt att få ut sin laglott, vilket är hälften av hens arvslott, ÄB 7 kap 1 och 3 §§. Beroende på hur mycket kvarlåtenskap som din fru efterlämnar kan alltså du bli tvungen att så att säga lösa ut särkullbarnen, de har rätt till viss del av arvet.

Som jag förstår det vill inte du att din frus son ska få tillgång till dina pengar. Du skriver att du har investerat en del och att detta inte är enskild egendom. Eftersom pengarna inte är enskild egendom kommer de att ingå i bodelningen mellan dig och din fru. På så sätt ingår pengarna i det som till slut blir din frus kvarlåtenskap och som ska fördelas mellan arvingarna (hennes två barn och dig till viss del). Om du inte vill att din frus son ska få tillgång till dina pengar behöver du göra dem till enskild egendom. Detta görs genom ett äktenskapsförord som registreras hos Skatteverket, se närmare i ÄktB 7 kap 3 §. Det kommer innebära att din frus totala kvarlåtenskap kommer att minska, eftersom en mindre del av era tillgångar kommer ingå i bodelningen. Därmed kommer både arvet till hennes son men också hennes dotter att minska.

Observera att man inte kan göra en bröstarvinge arvslös, hen har alltid rätt till sin laglott. Trots att det finns ett testamente mellan er om att den som överlever den andra ska då bo kvar i villan kan din frus son påkalla jämkning av detta för att få ut sin laglott. Hur stor den är beror på hur mycket din fru lämnar efter sig.

Hoppas du fått svaren du sökte. Om du har fler frågor får du gärna återkomma.

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1061)
2020-07-03 Arvskifte - barn från tidigare förhållande
2020-06-30 Spendera särkullbarnens efterarv?
2020-06-30 Särkullbarns rätt till arv
2020-06-30 Hur blir det med arvsrätten när ny make ska bo i orubbat bo?

Alla besvarade frågor (81675)