Hindra särkullbarn från att kräva ut laglotten efter den först avlidna maken

2019-02-01 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej,Jag och min man har ett testamente (testamentsvittnen är från Fonus juridiska avdelning ), där står att den som överlever den andre skall erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt under sin livstid. Efter bådas död skall kvarlåtenskapen fördelas enligt lag.Vi undrar om det handlar även om laglotten (hälften av arvslotten) dvs. om våra särkullbarn ( vi har inte gemensamma barn men vi har barn sedan ett tidigare förhållande) får laglotten också efter bådas död. Även undrar vi om det kanske behövs återkalla testamente och tilläga en önskan i vårt testamente att barnen ska avstå ifrån att kräva ut laglotten vid min eller min makes bortgång för att skydda den levande och om barnen går emot vår önskan och ändå kräver ut sin laglott efter någon av oss bortgång då får barnen endast laglotten och inget mer.Behöver vi återkalla testamente eller kan vi behålla det som är redan skrivet och slipper vi oroa oss att särkullbarn kommer att kräva sin laglott direkt vid sin förälders bortgång?mvhHanna Tabich
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Särkullbarns rätt till arv

Huvudregeln är att bröstarvingar delar lika på hela kvarlåtenskapen och denna andel utgör deras arvslotter (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om det finns en efterlevande make får denna behålla de gemensamma barnens arvslotter tills han eller hon också avlider. Däremot har särkullbarn som grundregel rätt att få ut hela sin arvslott när den make som han eller hon är bröstarvinge till avlider (3 kap. 1 § ärvdabalken). Om särkullbarnet helt eller delvist tar ut sitt arv efter den först avlidna maken ska särkullbarnets andel i den efterlevande makens bo minskas i motsvarande mån (3 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken). Om ett särkullbarn istället väljer att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken har särkullbarnet istället rätt till arv efter den efterlevande maken (3 kap. 9 § ärvdabalken).

Inskränkningar i särkullbarns rätt till arv

Ett testamente kan till en viss grad ändra hur arvsfördelningen ska göras. Oavsett vad ett testamente säger har en bröstarvinge alltid rätt till sin laglott vilket är hälften av arvslotten (7 kap. 1 och 3 § ärvdabalken).

Råd

Ert nuvarande testamente kommer troligtvis innebära att särkullbarnen till den som avlider först kan kräva ut deras laglotter samt behålla rätten till den andra halvan av deras arvslotter efter den andras död. För att motverka att särkullbarnen tar ut deras laglott innan ni båda avlidit bör ni skriva ett tillägg i testamentet med iakttagande av samma formkrav som ni tog hänsyn till vid upprättandet av det nuvarande testamentet (10 kap. 6 § ärvdabalken). Innebörden av tillägget bör vara det särkullbarn som använder sin lagstadgade rätt att få ut hela eller en del av sin laglott före den efterlevande makens död förlorar sin rätt till arv som överstiger dennes laglott. Detta borde skapa ett starkt nog incitament för särkullbarnen att inte kräva ut något arv innan ni både du och din man gått bort.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexander Ekegård Ballin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (950)
2019-08-25 Vem har bäst arvsrätt – make eller biologiska barn?
2019-08-21 Ärver jag min styvmor?
2019-08-20 Har min dotter från ett tidigare äktenskap rätt att ärva mig direkt trots att jag är omgift?
2019-08-08 Förälder har gift om sig, ärver den nya maken och dennes barn sedan tidigare äktenskap?

Alla besvarade frågor (72228)