Hets mot folkgrupp att skämta om homosexuella?

2019-08-30 i Påföljder
FRÅGA
Är det hets mot folkgrupp att göra sig rolig/skämta om homosexuella?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Definitionen av hets mot folkgrupp finns i brottsbalken (BrB) 16 kap. 8 §. Någon som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på bl.a. sexuell läggning ska dömas för hets mot folkgrupp. Påföljden är böter, om brottet är ringa, eller fängelse i högst två år, om brottet är mer allvarligt.

För att sammanfatta måste det ske ett spridande av ett hot eller missaktning på en allmän plats och till fler än ett fåtal personer.

Meddelandet i fråga måste ha spridits personer utanför den privata sfären. I rättsfallet NJA 1999 s. 702 ansåg domstolen att tre personer inte var tillräckligt många för att det skulle handla om hets mot folkgrupp.

Det finns inte tillräckligt mycket information för att bedöma om det handlar om just hets mot folkgrupp när det gäller sådana uttalanden som du tar upp i din fråga. Det finns flera omständigheter som ska tas med i bedömningen och varje fall ska bedömas individuellt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mathilda Ekdahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
A55Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-30 19:25
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1085)
2019-09-20 Kan man få straffrabatt om man medverkar till lösning av en utredning man själv är iblandad i?
2019-09-19 Kan man få rättspsykiatrisk vård istället för villkorlig dom?
2019-09-19 Visas hänsyn till att den misstänkte har barn vid påföljdsbestämningen
2019-09-19 Brott som inte kan leda till fängelse

Alla besvarade frågor (72978)