Hembudsklausul i testamente

2021-06-24 i Testamente
FRÅGA
Hej!Frågor om särskild förvaltning som skall framgå i testamente. Tre barn (barnbarn till min avlidne son kommer att vara bröstarvingar). Jag kommer att villkora, kvarlåtenskapen som kommer att utbetalas vid 35 års ålder. I kvarlåtenskapen ingår fastigheter (lantställe). Fastigheterna kommer att ägas tillsammans med mina 3 döttrar. Hur hanterar man löpande kostnader och ev investeringar (t ex reparationer och underhåll) fram till det att barnbarnen blir 35 år. Behöver det regleras i testamentet?Om barnbarnen skulle äga en av fastigheterna själva, kan man då i testamentet reglera hur man får sälja (t ex för att försälja fastigheten måste övriga testamentstagare (3 döttrar) först tillfrågas att få köpa fastigheten innan den går ut på försäljning på fastighetsmarknaden?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Testamentera egendom med villkor

Jag tolkar din fråga som att du ska testamentera viss egendom med villkoret att barnbarnen (bröstarvingarna) ska få tillgång till den vid 35 års ålder. Detta är fullt möjligt att göra. Dock kan det vara bra att ha i åtanke att bröstarvingar alltid har rätt att begära sin laglott, det vill säga hälften av det som de enligt lag skulle ha erhållit om inget testamente fanns (7 kap. 1 § ärvdabalken). Med andra ord går det inte att kräva att de ska avstå hela sin arvslott till en viss ålder, men däremot att framställa en önskan.

Reparationer och underhåll

Det finns inga lagstadgade krav på att ett testamente måste reglera vem som ska stå för vilka kostnader för förordnad egendom. För att underlätta tolkningen och för att undvika framtida konflikter är det dock bra att upprätta ett testamente så omfattande och tydligt som möjligt. Handlar det om underhåll och reparationer till följd av nyttjande och slitage kan det därför vara rimligt att låta de som ensamt har nyttjat fastigheterna stå för kostnaderna. Handlar det å andra sidan om större renoveringar och dylikt som kan påverka priset vid en framtida försäljning finns det anledning att låta dessa kostnader speglas mot en eventuell värdeökning.

Hembudsvillkor

Vad gäller benefika överlåtelser, till vilket överlåtelse genom testamente och arv tillhör så är det möjligt att förena överlåtelsen med ett så kallat hembudsvillkor. Ett sådant villkor innebär att om någon av dina bröstarvingar i framtiden vill sälja sin andel av fastigheten så måste denne först erbjuda de övriga delägarna att köpa andelen innan försäljning på den öppna marknaden sker. Hembudsklausuler gäller dessutom även för dödsboet efter den som mottar en fastighet med hembudsförbehåll.

Sammanfattning

Hur eventuella kostnader rörande fastigheterna ska fördelas behöver inte regleras i testamentet. För att undvika eventuellt framtida konflikter kan det dock vara bra att utforma testamentet så tydligt som möjligt. En möjlig lösning är då att låta de som nyttjar fastigheten stå för underhållskostnader och att de som bekostar större renoveringar etc. får tillbaka en större andel vid en eventuellt framtida försäljning. När sådan information saknas i ett testamente så gör man istället tolkningar av testatorns vilja, vilket av förklarliga skäl inte alltid är så lätt.

Det är även möjligt att införa en så kallad hembudsklausul i testamentet, vilket gör att en arvtagare som vill sälja sin andel först måste erbjuda de andra delägarna andelen innan den bjuds ut på den öppna marknaden.

Skulle du behöva mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor kring mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2893)
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?
2021-07-18 Kan syskon lämnas arvslösa?

Alla besvarade frågor (94160)