Har tidigare okänt halvsyskon rätt till arv?

2015-08-12 i Särkullbarn
FRÅGA
Min moder har just avlidit och efterlämnar mig och min syster som hon fått med vår gemensamma fader.Vår fader gick bort 2009 och arvet efter honom gick då till vår moder. Nu har vi fått veta att vår moder har ytterligare en dotter som är född innan hon gifte sig med vår fader. Denna dotter blev bortlämnad kort efter födseln och på vår moders begäran fick hon faderns efternamn.Min fråga är: har denna dotter rätt till arv efter min moder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning

Om din halvsyster är adopterad av någon annan än din mor har hon inte rätt till arv från din mor, om inte din mor har skrivit i ett testamente att din halvsyster ska ärva. Är din halvsyster inte adopterad, så har hon enligt huvudregeln rätt till samma arv som du själv, och hon kan då i vart fall få rätt till hälften av det hon skulle ärvt enligt huvudregeln.

Utredning

Reglerna om arv finns främst i Ärvdabalken (ÄB).

Adoption?

Om din halvsyster har adopterats av någon annan än din mor, kanske i samband med att hon blev bortlämnad, så har hon ingen rätt till arvet efter din mor, se ÄB 2:1-4 och Föräldrabalken (FB) 4:8. Om din mor har skrivit i ett testamente att hon vill att din halvsyster ska ärva henne så har hon dock rätt till arv i enlighet med testamentet.

Huvudregeln vid arv

Om din syster inte blivit adopterad så har hon rätt till arv efter din mor enligt följande:

Om din mor inte har skrivit något testamente alls, så ska du, din helsyster och din halvsyster dela lika på din mors egendom, se ÄB 2:1. Om din mor hade sammanlagt tre barn, så får alltså din halvsyster rätt till en tredjedel av den egendom som tillhörde din mor.

Även om din mor har skrivit testamente och på så sätt till exempel givit någon annan del av arvet, så har ni, hennes barn, alltid rätt till er så kallade laglott, som är hälften av det som ni skulle ärvt om inget testamente fanns, se ÄB 7:1. Om jag förstår saken rätt så har din halvsyster alltså rätt till minst en sjättedel av arvet efter din mor. För att få ut laglott i strid mot ett testamente krävs dock att man påkallar jämkning av testamentet, se ÄB 7:3.

Du nämner att arvet efter din far gick till din mor efter att han dog. Detta innebär förenklat att nu när din mor avlidit så ärver du och din helsyster dels från er far och dels från er mor, eftersom ni nu även får ut egendom som ni skulle fått från er far. Du nämner inte så mycket om detta, men förenklat kan man säga att så stor andel som motsvarar det som din mor ärvde från din far ska avräknas från den egendom som anses tillhöra din mor. Din syster har rätt till arv från den egendom som tillhörde din mor, och det är alltså inte nödvändigtvis allt som hon lämnar efter sig, eftersom en viss andel, motsvarande det som du och din helsyster ska ärva från din far, först ska räknas bort.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vill du boka tid med en jurist så kan du komma i kontakt med Familjens jurist, som är vår samarbetspartner inom familjejuridik, via http://lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll