Har testamente företräde framför en förälders rätt till arv?

Min enda nära släkting är min mamma. Jag har skrivit testamente men det har inte hon. Om jag skulle dö före henne, ärver hon då all min kvarlåtenskap eller är det mitt testamente som gäller?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nedan redogör jag generellt för hur arv fördelas och därefter hur testamente kan påverka en arvinges rätt. Regler om arv och testamente återfinns i Ärvdabalken (ÄB).

Legal arvsordning i Sverige

Den legala arvsordningen är en "lista" över vilka som på grund av släktskap har rätt att ärva den avlidnes kvarlåtenskap.

1. Den första arvsklassen består av barn till den avlidne (bröstarvingar) eller barnbarn. Bröstarvingar ska få ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Om en bröstarvinge har avlidit går dennes arvsrätt över till dennes barn ( = den avlidens barnbarn) (2 kap. 1 § ÄB).

2. Om den avlidne inte har några barn eller barnbarn ska den andra arvsklassen få ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Den andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn. Om den avlidnes föräldrar lever ska de få ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Om föräldrarna inte lever ska den avlidnes syskon få ärva kvarlåtenskapen. Om syskonen inte lever ska den avlidnes syskonbarn få ärva kvarlåtenskapen. (2 kap. 2 § ÄB).

3. Om den avlidne inte har föräldrar, syskon eller syskonbarn ska den tredje arvsklassen få ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Den tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- eller farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar eller morbröder. (2 kap. 3 § ÄB).

Undantag finns om den avlidne var gift, men jag väljer dock att inte utveckla det i detalj eftersom det inte är nödvändigt för frågeställningen.

Kan ett testamente påverka en arvinges rätt till arv?

I Sverige har vi det som kallas för testationsfrihet vilket innebär att man i princip är fri att testamentera sin egendom som man vill förutsatt att man är behörig som testator samt att testamentet uppfyller vissa formkrav. Det finns dock vissa inskränkningar. En inskränkning är att en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott, oavsett testamente, vilket utgör hälften av den arvslott som enligt lag tillkommen en bröstarvinge (7 kap. 1 § ÄB). Det är bara den första arvsklassen som har rätt till laglott, inte resterande. Nästa inskränkning är att eventuell efterlevande make har rätt till egendom motsvarande ett värde av fyra prisbasbelopp, och då räknas den egendom som maken erhåller vid bodelning med (3 kap. 1 § ÄB). Bortsett från dessa inskränkningar kan du välja hur ditt arv ska fördelas genom ett testamente.

Vad gäller därför i ditt fall?

Jag tolkar din fråga som att du inte är gift, och inte har barn. Om du avlider före din mamma, gäller ditt testamente under förutsättning att det är giltigt. Det är bara en bröstarvinges rätt till laglott och en makes rätt till fyra prisbasbelopp som inte kan påverkas av testamente. En förälder har ingen liknande säkerhet. Ditt testamente gäller därför framför din mammas egentliga rätt till arv.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,


Felicia FredinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”