Har syskonbarn rätt till arv trots testamente?

Hej,

min avlidna mammas tidigare särbo har testamenterat allt till mig.

Han har inga egna barn, däremot 2 syskon och de har i sin tur barn.

Kan de överklaga testamentet o få del av tillgångarna?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du har fått all kvarlåtenskap från din mammas tidigare särbo testamenterat till dig. Jag förstår det också som att din mammas särbo inte hade några barn (eller barnbarn) men att han hade syskon och syskonbarn. Du undrar därför om syskonen eller deras barn har rätt till en del av hans arv och om de kan få del av det trots testamentet.

Har syskonen eller deras barns rätt till arv kränkts genom testamentet?

Genom att skriva ett testamente kan testatorn själv bestämma vem som ska ärva och vad som ska ärvas. Denna möjlighet är dock inte obegränsad eftersom den avlidnes barn, även kallade bröstarvingar, alltid har rätt att få ut sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, vilket är det som bröstarvingen hade ärvt enligt lag om det inte hade funnits något testamente. Detta framgår av 7 kap 1 § ärvdabalken (här).

Eftersom det endast är bröstarvingarna som har rätt till sin laglott är det fullt möjligt att göra alla andra arvingar helt arvslösa genom ett testamente.

Ett testamente kan vara ogiltigt

Om ett testamente skulle ogiltigförklaras skulle arvet istället fördelas enligt reglerna i ärvdabalken. Enligt dessa regler är det den avlidnes föräldrar som delar lika på arvet om det inte finns några bröstarvingar och syskonen ärver först om någon av föräldrarna redan avlidit, se 2 kap 2 § ärvdabalken (här). Om någon av syskonen som ska ärva har avlidit har dennes barn rätt till dennes del av arvet.

Testamentet är ogiltigt om det inte uppfyller formkraven som finns i 10 kap 1 § ärvdabalken (här). Formkraven innebär kortfattat att testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av testatorn och två vittnen. Testamentet är också ogiltigt om det upprättas under påverkan av en psykisk störning eller om någon tvingat testatorn att upprätta testamentet, se 13 kap 2 och 3 §§ ärvdabalken (här).

Om testamentet är ogiltigt måste man klandra det

Om någon av arvingarna vill att testamentet ska ogiltigförklaras måste denne väcka klandertalan inom sex månader efter det att denne tog del av testamentet vilket innebär att man måste väcka talan i domstol, se 14 kap 4 § ärvdabalken (här). Om ingen av arvingarna väcker någon sådan klandertalan ska testamentet gälla.

Sammanfattning

Det är endast bröstarvingar som har rätt att få ut sin laglott, vilket betyder att man kan göra alla andra arvingar arvslösa genom testamente. I ditt fall kan syskonen endast få rätt till arvet om testamentet är ogiltigt, de väcker klandertalan inom rätt tid och om särbons föräldrar redan avlidit.

Vänligen,

Sofia EdvardssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”