FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente22/09/2020

Har syskonbarn rätt till arv?

Min faster har testamenterat hela sin kvarlåtenskap till ett syskonbarn då hon ej har egna barn. Vi är totalt fem syskonbarn. Har vi någon laglig arvsrätt ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Man har rätt att testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till vem eller vilka man vill. Undantaget är om man har bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn eller barnbarnsbarn. Bröstarvingar har nämligen alltid rätt till en del av arvet, sin så kallade laglott. I din fasters fall finns inga bröstarvingar vilket gör att testamentet kommer gälla.

Syskonbarns arvsrätt träder in i de fall ett testamente inte finns. Det finns tre arvsklasser vilka man i ett sådant fall fördelar arvet efter. Bröstarvingar tillhör första arvsklassen men då inga sådana finns går man vidare till andra arvsklassen dit syskonbarn tillhör. Dock finns ingen rätt till arv för andra arvsklassen vilket gör att övriga syskonbarn endast hade haft rätt till din fasters kvarlåtenskap om hon inte hade skrivit något testamente.

Reglerna finns i ärvdabalken.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Maya HempelRådgivare