Har syskonbarn rätt till arv?

2020-03-25 i Testamente
FRÅGA
Jag är änkrnan. Har inga barn. Min syster är avliden. Hon har 2 barn. Jag har skrivit testamente med annan person som förmånstagare. Kan systerbarn ändå ha rätt till arv?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om arvsrätt finns i Ärvdabalken(ÄB).

Du är fri att testamentera bort allt du äger till vem eller vilka du vill så länge du inte har några bröstarvingar(barn, barnbarn och barnbarnsbarn). Bröstarvingar har nämligen alltid rätt till sin laglott enligt 7 kap. 3 § 2 st ÄB. I regel utgör laglotten hälften av all din kvarlåtenskap, det vill säga hälften av all egendom du äger vid tiden för din bortgång. Det går att skriva en önskan om att bröstarvingar ska avstå från att kräva ut sin laglott, men om de inte accepterar denna önskan har de alltid rätt att få ut laglotten ändå.

Det finns i ärvdabalken tre arvsklasser. Första arvsklassen går först, finns det ingen i första arvsklassen går man över till andra och därefter till tredje. Bröstarvingar som nämndes i stycket ovan tillhör första arvsklassen som har rätt till arv. Syskonbarn tillhör andra arvsklassen. I den arvsklassen finns det ingen rätt att ärva och de kan inte påkalla jämkning av ett testamente. Den som enligt testamentet ska få ärva har därför rätt att ärva allt, inte syskonbarnen. Hade det inte funnits något testamente hade de dock haft rätt att ärva.

Det enda sättet för att syskonbarnen ska ha rätt till arv är att klandra testamentet enligt 13 kap. ÄB. Det krävs då att det föreligger en klandergrund som kan vara exempelvis formfel, obehörig påverkan m.m. Uppfyller testamentet lagens formkrav är det dock svårt att få testamentet ogiltigförklarat.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2607)
2020-09-28 Hur kan jag ta över min mormors hus när hon går bort?
2020-09-26 Full äganderätt och fri förfoganderätt
2020-09-26 Kan barnbarnet ta över huset?
2020-09-25 Förvaring av testamente

Alla besvarade frågor (84484)