Har skickat in skilsmässopapper men ångrar mig, hur gör jag?

2018-10-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
<p>Har skickat in skilsmässopapper men ångrar mig. Hur gör jag?</p>
SVAR

<p>Hej!</p><p>Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!</p><p>När tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad och den domen vunnit laga kraft är äktenskapet upplöst enligt reglerna i <a href="https://lagen.nu/1987:230#K5P6S1"><b>5 kap. 6 § äktenskapsbalken</b></a>.<br> <br> Har ni barn tillsammans, har ni betänketid enligt <a href="https://lagen.nu/1987:230#K5P1S1"><b>5 kap. 1 § ÄktB</b></a>. I sådana fall behöver ansökan om äktenskapsskillnad fullföljas efter betänketiden. Någon av er behöver alltså efter betänketiden yrka på att dom ska meddelas. Om ingen av er gör det inom ett år fallet målet och vill ni fortfarande skiljas får ni ansöka om äktenskapsskillnad igen. Men det räcker att en av er efter betänketiden fortfarande vill skiljas och yrkar på att dom ska meddelas för att skilsmässan ska gå igenom.<br> <br> Har ni inte barn bör du istället beakta möjligheten att ångra dig genom att återkalla yrkandet om äktenskapsskillnad. Enligt <a href="https://lagen.nu/1987:230#K14P11S1"><b>14 kap. 11 § ÄktB</b></a> kan dock, om ena maken vid en gemensam ansökan ångrar sig, yrkandet ändå prövas om den andra maken fortfarande vill det.<br> <br> Om ni är överens om att försöka "lappa ihop äktenskapet" så kan man alltså återkalla yrkandet om äktenskapsskillnad eller efter betänketiden inte yrka på att dom ska meddelas. Men om ena parten fortfarande vill skiljas, så kan inte den andra parten ensam stoppa skilsmässan. <br> <br> </p><p>Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!</p>

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (732)
2019-03-18 Delar man 50/50 på skulder vid skilsmässa?
2019-03-17 Ingår huset i skilsmässan?
2019-03-15 Make kan få behålla mer av sitt giftorättsgods vid en bodelning genom jämkning enligt 12:1 ÄktB
2019-03-11 Hur köper jag ut min fru ur huset vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (66900)