Har särkullsbarn rätt att få ut arv direkt även om den som avlidit var gift?

2020-02-27 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. Jag undrar hur det funkar när nu min mamma har gått bort och jag och hennes man som inte är min pappa blir dom enda arvtagarna. Hur delas arvet upp då? Jag är alltså särkullsbarn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag ifrån att din mamma bodde i Sverige när hon dog, vilket innebär att svensk lagstiftning är den som gäller i ditt fall. Jag utgår även ifrån att din mamma inte har skrivit något testamente, i och med att du inte givit någon sådan information. Om din mamma har skrivit ett testamente så skulle det påverka svaret på frågan.

Svar

Med de förutsättningar som du givit så är du särkullbarn och kommer att ärva alla din mammas tillgångar. Det innebär den del som tilldelas din mammas dödsbo vid bodelningen, vilket kommer att bli hälften av din mamma och hennes makes tillgångar med avdrag för skulder om ingen av dem har någon enskild egendom.

Rättsutredning:

Bodelning

Det första som ska göras efter din mammas dödsfall är en bodelning vilket framgår av 23 kap. 1§ ärvdabalken. Där ska din mammas och hennes makes tillgångar delas upp. Huvudregeln vid bodelning efter äktenskap är likadelningsprincipen. Det innebär att om ingen enskild egendom finns så delas tillgångarna lika mellan din mammas dödsbo och hennes make. Den del som tilldelas din mammas dödsbo är den del som sedan ska fördelas genom arv.

Särkullbarn

Inom svensk arvsrätt så har du som särkullbarn rätt att få ut ditt arv efter din mamma direkt, även om hon var gift när hon dog (3 kap 1§ ÄB). Om du vill så har du möjlighet att avstå ditt arv till din mammas efterlevande make om du vill. Om du väljer att göra det så har du rätt att få ut ditt arv efter din mamma när hennes make dör (3 kap. 9§ ÄB).

Basbeloppsregeln 3 kap. 1§ ÄB

Det som kan påverka ditt arv i detta fallet är om din mor och hennes make hade tillgångar som tillsammans har ett lägre värde än vad som motsvarar fyra prisbasbelopp.

Den efterlevande maken har nämligen rätt att behålla som minst 4 prisbasbelopp. I år är värdet av ett prisbasbelopp 47 300 kr. Det innebär att din mammas efterlevande make har rätt att behålla minst 189 200 kr efter bodelningen av din mammas och hens tillgångar.

Denna regel går tyvärr före din rätt att få ut ditt arv, vilket innebär att om det finns tillgångar som är värda 189 200 kr eller mindre så kommer din mammas efterlevande make att få behålla dessa. I det fallet har du rätt att få ut ditt arv efter din mamma när hen dör. I detta värdet räknas även den efterlevande makens tillgångar och eventuella enskilda egendom in. Detta framgår av 3 kap. 1 § 2 stycket ärvdabalken.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll