Har särkullsbarn något ansvar för arv de avstått?

2019-12-08 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Jag är särkullbarn och har valt att inte kräva ut mitt arv förrän den dagen som maken till min mamma flyttar och säljer huset. Med andra ord sitter han inte i oskyddat bo. Men - är jag ekonomiskt ansvarig för huset på något sätt? Är jag ansvarig för att se till att det arv som finns förvaltas på bästa sätt till min bror, som är deras gemensamma barn? Undrar också över hur man räknar ut ett värde på arvet? Tacksam för svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på lawline!

Min tolkning av din fråga är att du som särkullbarn har avstått din rätt till arv från dina mamma för att den nya maken ska kunna bo kvar i huset. Dina två frågor till följd av det är

- Om du är ekonomisk ansvarig för arvet

- Hur arvets värde räknas ut?

För att besvara det måste jag först visa vad som gäller rent juridisk för den situationen du befinner dig i.

Hur och var regleras möjligheten att avstå arv?

Frågan regleras i Ärvdabalken (ÄB) eftersom det är en fråga om arv. Jag tolkar det som du har avstått ditt arv enligt 3 kap. 9 § ÄB eftersom det är här möjligheten att avstå arv som särkullsbarn finns. På grund av detta måste jag påpeka att du har rätt till ditt arv först när den nya maken avlider och inte när han säljer huset, (3 kap. 2 § andra stycket, 9 § ÄB). Du har rätt till ditt arv samtidigt som din bror har rätt till sin del av arvet.

Har du något ekonomisk ansvar för arvet?

Nej, det har du inte. Den som ansvarar för arvet är din mammas make eftersom det är hans pengar. Det finns vissa regler om förvaltande av arv men inget som ger dig som särkullbarn ett ansvar. Dessa regler handlar istället om den nya maken skulle minska arvet väsentligt genom en gåva eller jämförlig handling, (3 kap. 3 § ÄB).

Hur beräknas värdet på arvet?

Jag tolkar det som att du vill veta hur man värderar ett arv i kronor. Jag tänker även svara på hur stor del du som särkullbarn har rätt till.

Värdet på ett arv räknas beräknas vid arvskiftet efter den nya makens död, (23 kap. 3§ ÄB). Arvskiftet sker när arvingarna efter den döda möts för att fördela egendom och tillgångar från den döde, (23 Kap ÄB). Värdet på egendom bestäms till marknadsvärdet. Behövs hjälp med värderingen så rekommenderar jag att man tar kontakt med en bouppteckningsman. Eftersom du nämner just en bostad ska sägas att man här avräknar latent realisationsvinstskatt och fiktiva mäklarkostnader vid värderingen.

Vad det gäller hur mycket du har rätt till i arv så beror det på arvets storlek. Du har nämligen rätt till en kvotdel av arvet och inte en den bestämda summa som du avstod ifrån när din mamma dog ( 3 kap. 2 § ÄB).

I ditt fall blir det såhär förutsatt att din mamma inte hade testamenten eller giftorättsgods: Hälften av pengarna som finns kvar när den nya maken dör kommer gå till din mammas arvingar, i detta fallet du och din bror. Ni kommer då få hälften var, (2 kap. 1 §, 3 kap. 2 § ÄB). Den andra hälften kommer gå till den nya makens arvingar, ( 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 § ÄB). I detta fallet din bror, (2 kap. 1§ ÄB). Den summa som du får kan du vara större eller mindre än den summa du avstod från när din mamma dog. Detta eftersom du har rätt till en kvotdel av den nya makens arv.

Sammanfattning

Jag kan besvara din frågor på följande sätt: För det första har du inget ekonomisk ansvar för arvet mot din bror eller någon annan. För det andra kommer värdet av arvet avgöras vid arvskiftet efter den nya maken avlider och du kommer du ha rätt till en kvot av arvet, som troligtvis kommer vara ¼.

Tack för att du vände dig till oss på Lawline

Med vänliga hälsningar!

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1006)
2020-02-25 Särkullbarn och arv
2020-02-23 Har makan rätt till arv när det finns särkullbarn?
2020-02-17 Kan min makes barn från tidigare giftomål ärva mig?
2020-02-17 Arv för make och särkullbarn

Alla besvarade frågor (77448)