Har särkullbarnet rätt till mer när faderns maka går bort?

2021-01-24 i Särkullbarn
FRÅGA
Om ett särkullbarn har fått sin laglott när faren dog är han då berättigad till mer när farens maka går bort ? En del säger att laglotten är bara halva arvslotten så att han skall ha lika mycket till sen !?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är frågan?

Jag uppfattar det som att du undrar om ett särkullbarn som redan fått ut sin laglott är berättigad till mer arv när faderns maka går bort. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Särkullbarnets arvsrätt

Som barn till sin far har särkullbarnet som utgångspunkt rätt till hela sin arvslott (2 kap. 1 § ÄB). Laglotten är vad särkullbarnet under alla omständigheter har rätt att få ut. Laglotten motsvarar halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).

Har särkullbarnet endast fått ut sin laglott när fadern gick bort har särkullbarnet som utgångspunkt rätt att få den andra halvan när faderns maka går bort (3 kap. 2 § ÄB). Det enda som kan göra att särkullbarnet inte skulle ha rätt till den andra hälften är om fadern skrivit i ett testamente att arvet skulle fördelas på något annat sätt. Finns ett sådant testamente skyddar lagen så att särkullbarnet åtminstone får ut sin laglott men inte mer än så.

Slutsats

Om särkullbarnet har rätt att få ut den andra halvan när faderns maka går bort beror på om fadern skrivit ett testamente och i så fall vad som står i testamentet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?