Har särkullbarnet rätt till en fjärdedel eller hälften av arvet?

2017-06-13 i Särkullbarn
FRÅGA
Mitt särkullbarn avstod sin rätt att ta ut sitt arv efter sin avlidne pappa för att sedan efter min död ta ut arvet.Jag och min make har också ett gemensamt barn. Jag skulle vilja veta om mitt särkullbarn efter min död har rätt till en fjärdedel eller hälften av mitt arv . Jag har fri förfoganderätt av arvet efter min make.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att särkullbarnet endast är barn till din make, därmed har barnet bara rätt till arv efter honom och inte efter dig. Arvet efter din make, som du har fri förfoganderätt över, utgör hälften av egendomen och arvet efter dig utgör den andra hälften.

Efter din bortgång har särkullbarnet rätt till en fjärdedel av det totala arvet
Både särkullbarnet och det gemensamma barnet är barn till din make och ska tilldelas lika delar av hans arv (Ärvdabalken 2 kap. 1 §), alltså 1/4 var av det totala arvet. Det gemensamma barnet är ditt enda barn och ska tilldelas hela ditt arv, alltså 1/2 av det totala arvet. Sammanslaget har särkullbarnet rätt till 1/4 av arvet och det gemensamma barnet 3/4.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1247)
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?
2021-11-19 Är det särkullbarnen som ärver eller den efterlevande maken?

Alla besvarade frågor (97389)