Har särkullbarnen rätt att få ut sin del ur kvarlåtenskapen?

2019-05-26 i Särkullbarn
FRÅGA
Min biologiska far har gått bort. Han har ytterligare 2 barn, men är omgift. Med andra ord är vi alla 3 särkullbarn.Nu har han och hans nya fru lägenhet och ev andra tillgångar i Spanien. Där ska bouppteckning göras. Vad gäller i dessa situationer? Kan den nya frun sitta i orubbat bo? Har vi rätt att få ut vår del och hur?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga till oss på Lawline och jag beklagar att din far har gått bort.

Din fråga handlar om hur din fars kvarlåtenskap ska fördelas mellan dem personer som har rätt att ta del av den. Äktenskapsbalken och ärvdabalken är dem aktuella lagarna.

Vem har rätt till den avlidnes kvarlåtenskap?
Till att börja med är det bra att känna till vad som gäller när ena maken avlider i ett äktenskap. När ena maken dör i ett äktenskap så upplöses äktenskapet, (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). Vad som händer vid en upplösning är att en bodelning mellan makarna görs och då ska all egendom som är din fars och hans frus gemensamma egendom s.k. giftorättsgods, delas lika mellan dem. Om lägenheten och tillgångarna i Spanien varit deras gemensamma egendom, det vill säga giftorättsgods, ska värdet av godset då delas lika mellan dem. Denna regel gäller ju också för all annan gemensam egendom, alltså tillgångar som också finns i Sverige.

Efter bodelningen kommer den hälften som tillfaller din far att utgör hans kvarlåtenskap. Det är sedan denna kvarlåtenskap som ska fördelas mellan dem arvsberättigade.

Vilka är då arvsberättigade?
Huvudregeln är att efterlevande maka, alltså din fars fru, ska ha rätt till hela kvarlåtenskapen, (3 kap. 1 § 1 m. ärvdabalken). Ett undantag från detta är dock om den avlidne maken lämnat efter sig särkullbarn. Istället så har särkullbarnen företräde framför den efterlevande maken och ärver då den avlidnes kvarlåtenskap, (3 kap. 1 § 2 m. ärvdabalken). Endast ifall något av er särkullbarn skulle avstå från er del av kvarlåtenskapen, så har efterlevande makan en möjlighet att direkt ta del av kvarlåtenskapen i samma omfattning som den del särkullbarnet avstått ifrån, (3 kap. 9 § ärvdabalken).

Hur ska den avlidnes kvarlåtenskap fördelas?
Eftersom huvudregeln är att den efterlevande makan inte kommer få ta del den avlidnes kvarlåtenskap så ska kvarlåtenskapen fördelas lika mellan särkullbarnen. Eftersom att ni är tre särkullbarn ska vardera en ha rätt till 1/3 ur kvarlåtenskapen.

Dock vill jag bara uppmärksamma att vad den efterlevande makan fått efter bodelningen samt vad hon äger för enskild egendom måste tillsammans motsvara ett värde av fyra gånger prisbasbeloppet (1 x prisbasbelopp år 2019 = 46 500 kronor). Eftersom jag varken vet värdet av tillgångarna som de hade gemensamt eller ifall frun har någon enskild egendom och i så fall värdet av den egendomen, kan jag inte berätta ifall frun ändå kan ta del av din fars kvarlåtenskap. Om så hade varit fallet, ska hon ha rätt att få ut så mycket ur kvarlåtenskapen att värdet då motsvarar fyra x prisbasbeloppet.

Avslutningsvis: vad gäller?
Kvarlåtenskapen som din far har lämnat efter sig ska fördelas lika mellan er särkullbarn, det vill säga 1/3 vardera. Eventuellt kan den efterlevande makan, det vill säga din fars fru också behöva ta del ur kvarlåtenskapen. Dock endast under förutsättning att värdet av all egendom hon har kvar efter att din far gått bort inte skulle motsvara fyra gånger prisbasbeloppet.

Hoppas du fått svar på din fråga,

Hälsningar

Adela Rujovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1050)
2020-06-02 Vad gäller för särkullbarns arvsrätt?
2020-06-01 Kan man göra sina särkullbarn avlösa?
2020-05-31 Kan särkullsbarnen lova oss att överlevande make får sitta kvar i orubbat bo?
2020-05-30 Kan bröstarvinge göra anspråk på gåva förälder gett till sambo?

Alla besvarade frågor (80636)