Har särkullbarn samma rätt till arv som biologiska barn?

2019-11-03 i Särkullbarn
FRÅGA
Min fru är död. Vi har inga gemensamma barn men har två barn var innan. Hennes barn har fått sin laglott. Vi har testamente där vi ärver varandra. Vad händer när jag går bort. Delas totala kvarlåtenskapen lika mellan barnen eller får mina barn allt efter mej?
SVAR

Hej,

Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du nämner i frågan att din hustrus barn från tidigare förhållande (även kallat särkullbarn) valde att ta ut sin laglott direkt vid hennes bortgång, samt att ni under äktenskapet upprättade ett testamente om att ni skulle få ärva efter varandra.

Jag tolkar din fråga som att du nu undrar om särkullbarnen kommer att få ärva efter dig tillsammans med ditt biologiska barn, eller om enbart ditt biologiska barn kommer att få ärva. I mitt svar kommer jag därför gå igenom vad som kommer att hända med din kvarlåtenskap när du går bort och vad lagen säger.

Bestämmelserna om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Bröstarvingars arvsrätt

Enligt den legala arvsordningen ska bröstarvingar i första hand ärva den avlidne. Bröstarvingen är således den avlidnes biologiska barn (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne däremot var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla denne i stället (3 kap. 1 § ÄB).

Om särkullbarn tar ut sin laglott direkt

Ett särkullbarn har dock alltid rätt att ta ut sin laglott direkt från sin biologiske förälder (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten är hälften av den arvslott som tillkommer bröstarvingar (7 kap. 1 § ÄB). Om särkullbarnet valt att ta ut sin laglott direkt, innebär det också att hen redan förbrukat sin lagstadgade rätt till arv, samt rätten till efterarv vid din bortgång (3 kap. 1 § ÄB).

Om särkullbarn avstår arv till förmån för efterlevande make

Förhållandet hade varit annorlunda om särkullbarnet hade avstått arvet till förmån för efterlevande make, (3 kap. 9 §ÄB). Hade hen avstått sitt arv till förmån för dig och inte tagit ut sin laglott hade alltså hen fått ärva av det som återstår av kvarlåtenskapen vid din borgång tillsammans med ditt biologiska barn, utifrån sin kvotdel (3 kap. 2 § ÄB).

Testemente mellan makar

Ni hade även upprättat ett testamente om att ni skulle ärva varandra, troligen att ni skulle få ärva varandra med full äganderätt, vilket innebär att du i princip är fri att testamentera bort egendom som härrör från din bortgångne hustru (förutsatt att inget annat framgår av testamentet, exempelvis att viss egendom skulle få ärvas med fri förfogande rätt och ärvas av annan vid din bortgång).

Kommer både särkullbarnen och ditt biologiska barn ärva efter dig?

Eftersom särkullbarnen redan valt att ta ut sin laglott kommer de inte att ärva efter dig. Det följer också av den legala arvsordningen som innebär att bröstarvingar i första arvsklassen ärver i första hand, d.v.s det biologiska barnet till den avlidne (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär alltså att ditt biologiska barn kommer få ärva all din kvarlåtenskap vid din borgång.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1069)
2020-07-31 Vilken rätt har min makes tidigare barn att få arv?
2020-07-31 Har särkullbarn rätt att få ut sin arvslott?
2020-07-30 delar min mans barn och vårt gemensamma barn på mitt arv?
2020-07-27 Ärver särkullbarnen före den efterlevande maken?

Alla besvarade frågor (82582)