Har särkullbarn rätt till pengar på mitt privata konto?

2021-09-24 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag är gift med en man som har 3 barn sedan tidigare. Jag har inga barn. Vi båda jobbar och har var sina sparkonto + ett gemensamt, Vi har även 1 hus där båda står som ägare.Om min make skulle avlida har hans barn även rätt till det som finns på mina privata bankkonton? Jag lever allså fortfarande.
SVAR

Hej, tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om arv hittar man i ärvdabalken (ÄB) och regler om bodelning mellan makar hittar man i äktenskapsbalken (ÄktB).

När en make avlider kommer en bodelning att ske (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Bodelningen kommer att ske innan fördelningen av arv. Det innebär att dina och din mans tillgångar kommer läggas ihop efter att eventuella skulder har räknats bort, för att därefter delas lika mellan er. Vid bodelningen ingår endast giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Till enskild egendom hör bland annat egendom man har gjort till enskild genom äktenskapsförord, villkorad gåva och testamente med villkor att det ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Förutsatt att pengarna på ditt konto inte har gjorts till enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord så utgör de giftorättsgods och kommer delas lika mellan dig och din man vid en bodelning. På så vis är det möjligt att hans barn kommer kunna få en del av pengarna på ditt privata konto i arv.

Vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1237)
2021-10-26 Fördelning av kvarlåtenskap när det finns gemensamma barn och barn sedan tidigare
2021-10-22 Kan man avtala om att särkullebarn inte ska kunna få ut sitt arv direkt?
2021-10-19 Har jag och mina syskon rätt att ärva vår far?
2021-10-17 Hur fördelas arvet om det finns ett särkullbarn?

Alla besvarade frågor (96551)