Har särkullbarn rätt till hela sina arvslotter, trots att de redan fått ut sina laglotter vid jämkning av testamente?

Min man gick bort 2017 och vi hade testamente att efterlevande skulle sitta i orubbat bo, som min mans barn (särkullsbarn) bestred och de fick ut sin laglott efter bouppteckningen. Vi ägde ett hus (50/50) tillsammans som jag nu står som ägare på. Nu ska jag sälja det och undrar vad som händer med arvet efter mig om det finns pengar kvar efter husförsäljningen om/när jag går bort . Ska särkullsbarnen ärva mig och ha ut resterande belopp av deras ursprungsarv?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som om du undrar om särkullbarnen har rätt att få ut resten av arvet efter sin far, även om de redan fått ut det de som minst har rätt till enligt lag, nämligen sina laglotter. Regler om arv finns i ärvdabalken.

Din mans barn har redan fått ut sina laglotter
Din mans barn bestred ert testamente och fick ut sina laglotter redan vid hans bortgång. De fick alltså ut hälften av sina arvslotter (7 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom ert testamente inskränkte deras rätt till laglott hade de rätt att göra detta (7 kap. 3 § ärvdabalken).  

Eftersom testamente finns har särkullbarnen endast rätt till laglott
En bröstarvinge har vanligtvis rätt till sin arvslott, alltså hela den andel man har rätt till efter den avlidne. Om arvslotten inskränkts genom ett testamente gäller däremot istället att man har rätt till sin laglott. Du och din man hade testamente vilket innebär att din mans barn endast har rätt till sin laglott. Eftersom de redan fått ut sina laglotter har de inte rätt att kräva att få ut något mer. Resterande del av arvet har du rätt till, i enlighet med testamentets syfte (jämför 11 kap. 1 § ärvdabalken). Din och din mans vilja var nämligen att den efterlevande skulle ärva allt efter den avlidne maken. Att resten av arvet tillfaller dig ligger också i linje med makesarvet (3 kap. 1 § ärvdabalken).

Dina arvingar ska ta arv efter dig
När du går bort ska dina arvingar ärva dig. Detta kan vara dina egna barn om du har några, alternativt dina barnbarn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Det kan även vara dina föräldrar om de finns kvar i livet, eller annars syskon och halvsyskon (2 kap. 2 § ärvdabalken). I annat fall kan det även vara dina far- och morföräldrar eller deras syskon, alltså exempelvis din farbror eller moster. Även deras barn kan ta arv efter dig (2 kap. 3 § ärvdabalken). Alla de personer som räknas upp i dessa paragrafer kallas legala arvingar. Som huvudregel kan ingen annan ta arv efter dig (2 kap. 4 § ärvdabalken). Din mans barn ingår alltså inte i arvsordningen efter dig. 

Finns inga legala arvingar efter dig kan din mans barn ärva dig
Det finns däremot en regel som säger att om det endast finns arvsberättigade kvar efter en av makarna tar de hela arvet vid efterlevande makes död (3 kap. 8 § ärvdabalken). Jag vet inte om det finns några legala arvingar efter dig. Om det gör det ärver denne/de dig. Om det däremot inte gör det ärver alltså din mans barn allt när du går bort.

Eftersom din mans barn egentligen inte ingår i arvsordningen efter dig kan du skriva ett testamente och testamentera dina tillgångar till någon annan, om du inte vill att din mans barn ska ärva dig i ett sådant fall. 

Hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen. 

Vänligen,   

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”