Har särkullbarn rätt till efterarv om hen avstod från att ta ut arvet direkt?

2018-11-07 i Efterarv
FRÅGA
Hej. Min mor avled 2015. Hon var gift. Ej min far.Maken har inga barn. Bara syskonbarn.De hade inbördes testamente. Orubbat bo.Vi tog inte ut nåt morsarv utan skulle vänta till maken avlidit. Maken har nu avlidit. Makens syskonbarn säger nu att vi inte har rätt till nåt morsarv. Att vi får skylla oss själva att vi inte tog ut det direkt.Är detta rätt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först redogöra för vem som hade arvsrätt efter din mor. Sedan kommer jag ge dig tips på vad du kan göra nu och längst ner kommer jag skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga.

Eftersom din fråga handlar om arv blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Vem hade arvsrätt efter din mor?

Eftersom du inte nämner något om det så förutsätter jag att din mor inte hade något testamente. Finns det inget testamente ska arvet fördelas enligt ÄB 2 kap. I första hand är det den avlidnes barn (bröstarvingarna) som ska dela på arvet, se ÄB 2 kap. 1 §. Detta betyder alltså att din mors barn skulle dela på arvet efter din mor, d.v.s. du och dina eventuella syskon/halvsyskon. Eftersom din mor var gift med en man som inte var din far hade du rätt att få ut din del av arvet direkt, men då du säger att ni inte tog ut något arv utan skulle vänta tills maken avlidit förstår jag det som att ni avstått den rätten. Även om ni avstod från er rätt att ta ut arvet direkt har ni fortfarande rätt till efterarv, se ÄB 3 kap. 9 § och 2 §. Ifall maken har testamenterat bort egendom som ni hade efterarvsrätt till är detta ogiltigt, se ÄB 3 kap. 2 §. Alltså har du och dina eventuella syskon nu rätt till efterarv från din mor oavsett vad maken testamenterat.

Vad kan du/ni göra nu?

Eftersom du har rätt till efterarv är du dödsbodelägare i dödsboet efter maken, se ÄB 18 kap. 1 §. I första hand kan du höra av dig till övriga dödsbodelägare (syskonbarnen) och meddela att du har rätt till efterarv efter din mor. Ifall ni (alla dödsbodelägare) blir överens om hur arvet ska fördelas kan ni upprätta ett arvsskiftesavtal tillsammans. Om ni inte är överens, eller syskonbarnen av någon annan anledning ger dig problem, kan du begära att en skiftesman ska anlitas för att hjälpa er med arvskiftet, se ÄB 23 kap. 5 §. Det räcker alltså att en dödsbodelägare begär detta och kostnaderna för skiftesmannen betalas av dödsboet.

Sammanfattning

Efter makens död har du och dina eventuella syskon efterarvsrätt i makens dödsbo. Att du avstod från att ta ut arvet direkt efter er mors död innebär inte att du avstått från din rätt till efterarv. Du är alltså dödsbodelägare i makens dödsbo. Om syskonbarnen nekar din arvsrätt bör du begära att en skiftesman ska anlitas. Det räcker att du begär det så ska en skiftesman anlitas och kostnaderna betalas av dödsboet. Ansökan om skiftesman görs till tingsrätten, här kan du läsa mer om det och hitta ansökningsformulär.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har övriga frågor eller funderingar är det bara att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (664)
2020-02-21 Vem ärver efterlevande make?
2020-02-20 Make som ärver med fri förfoganderätt har inte rätt att testamentera egendom som ska tillfalla den först avlidna makens arvingar
2020-02-16 Arv då föräldrar är ogifta resp. gifta
2020-02-15 Efterarvsrätt vid värdeökning i förmögenhetsmassan

Alla besvarade frågor (77523)