Har särkullbarn rätt till arv, och hur mycket, då föräldern skänkt bort delar av egendomen till sin nya familj?

2017-05-29 i Särkullbarn
FRÅGA
Min sambo är ett särkullbarn. Hans far har gett bort alla tillgångar till sin fru och deras gemensamma barn . Nu har han avlidit. Har min sambo rätt till något?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns det inget testamente ska den legala arvsordningen gälla vilket innebär att din sambo får dela hela kvarlåtenskapen lika mellan sig och resterande barn (2 kap 1 § ÄB). Har din sambos far exempelvis tre barn ska din sambo få en tredjedel och så vidare. Det är med andra ord barnen som ärver i första hand och detta delas helt lika oavsett om man är gemensamt barn eller särkullbarn. Är fadern gift kan den efterlevande få ärva gemensamma barns andel med fri förfoganderätt, inte särkullbarns andel dock. Detta innebär att din sambo alltid kan kräva ut sin del av arvet direkt och inte måste vänta på att den efterlevande makan ska gå bort.

Ifall din sambos far har skrivit ett testamente som begränsar vad din sambo kan få i arv finns det en regel som säger att ett särkullbarn alltid har rätt att få ut minst sin laglott (7 kap 1 § ÄB). Laglotten är hälften av vad din sambo skulle ha fått om det inte hade funnits något testamente. För att din sambo ska få ut sin laglott måste han påkalla jämkning av testamentet inom ett halvår från att han delgivits det (7 kap 3 § ÄB).

Nu till det problem du nämner i frågan, att din sambos far har skänkt bort tillgångar till hans fru och deras gemensamma barn innan hans bortgång. Först och främst måste de barn som har fått gåvor avräkna dessa från sitt arv, om inte fadern har sagt att de inte ska göra det. Om barnen har fått en gåva på exempelvis 100 000 kr innan faderns bortgång måste de alltså räkna bort 100 000 från vad de ska få i arv. Dessa gåvor ses nämligen som förskott på arv, om inte fadern har meddelat att de inte ska räknas som förskott som sagt (6 kap 1 § ÄB). Detta innebär att din sambos andel kan bli större då de gemensamma barnen som fått gåvor inte längre får ärva lika mycket.

Det finns även en regel i 7 kap 4 § ÄB som reglerar gåvor från arvlåtaren. Denna blir aktuell när arvlåtaren, din sambos far i detta fall, skänker bort egendom strax innan sin död (om man är medveten om att man kommer gå bort) eller skänker bort något men själv får fortsätta utnyttja egendomen tills man går bort. Ett exempel på det sistnämnda kan vara att man äger ett hus som man skänker bort till ett av sina barn, med villkoret att man själv får fortsätta använda huset som sitt eget fram tills att man dör, SEN går nyttjanderätten över till barnet helt. En sådan villkorad gåva skulle lika gärna kunna vara ett testamente i så fall ju. Dessa regler finns alltså för att man inte ska kunna kringgå reglerna om barns rätt till laglott.

Denna talan kan din sambo väcka mot de som tagit emot gåvor och det måste göras senast ett år efter att bouppteckningen avslutades. Det som händer då är att man räknar med gåvorna som om de finns kvar i faderns ägo och din sambo får med andra ord en större laglott än om de inte hade räknats med. Ifall din sambos andel blir större än vad som faktiskt finns kvar av arvet kan de som tagit emot gåvan behöva betala din sambo den summa som fattas.

Sammanfattningsvis har din sambo rätt att ärva sin far. Finns det inget testamente har han rätt att få sin arvslott, det vill säga hela kvarlåtenskapen/antal barn (till fadern). Om det däremot finns ett testamente har din sambo rätt till minst laglotten, hälften av arvslotten. Om fadern har skänkt bort tillgångar till andra innan sin bortgång kan två regler bli aktuella. Om egendomen har skänkts till faderns barn ses det som ett förskott på arvet och ska räknas av från deras andelar, om inte fadern har sagt att det INTE ska vara ett förskott. Man kan även räkna med gåvorna som om de fortfarande finns kvar hos fadern (och således ger din sambo en högre andel) ifall de har skänkts bort strax innan hans död eller haft vissa villkor som gör att gåvan kan liknas vid ett testamente. Ifall den kvarvarande egendomen inte räcker till denna högre, nya, andel kan de som tagit emot gåvan behöva betala din sambo motsvarande summa.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1247)
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?
2021-11-19 Är det särkullbarnen som ärver eller den efterlevande maken?

Alla besvarade frågor (97404)