Har särkullbarn rätt att få ut sin arvslott?

2020-07-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej, Har jag som särkullsbarn rätt att få ut min arvslott trots att min förälder efter sin död önskar att ge sin maka besittningsrätt över samtliga ägodelar, inklusive hus, i 10 år? Tack på förhand!/Paula
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB). Om arvlåtaren var gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen avstått från sin rätt i enlighet med vad som anges i 3 kap 9 § ärvdabalken (3 kap 1 § ÄB). Genom ett arvsavstående enligt 9 § kan ett särkullbarn avstå från att omedelbart få ut sitt arv. Särkullbarnet får då i stället efterarvsrätt efter den först avlidne maken vid den sist avlidne makens död på samma sätt som övriga arvsberättigade.

Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp som enligt 2 kap 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken gäller vid tiden för dödsfallet. Skulle ett särkullbarn på grund av denna basbeloppsregel inte få ut sin arvslott får särkullbarnet efterarvsrätt enligt 3 kap 2 § ärvdabalken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1139)
2021-02-23 Fråga om efterarv och andelsberäkning när en av arvtagarna är ett särkullbarn
2021-02-14 Särkullbarns rätt till arv
2021-02-12 Särkullbarns arvsrätt vid testamente om att makarna ärver varandra.
2021-02-08 Går det att ärva efter sina styvföräldrar?

Alla besvarade frågor (89537)