Har särkullbarn att ta del av styvförälders egendom när föräldern avlider?

Hej, Min pappas fru har dött och dom har inte skrivit testamentet, dom har inge gemensamma barn. Det jag undrar över är om hennes barn har rätt till hans personliga konton?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om din pappas frus barn har någon rätt att ta del av hans egendom efter deras mammas bortgång. De regler som jag kommer att hänvisa till i mitt svar nedan hittar du i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Makars arvsrätt

När två personer är gifta så får de en så kallad giftorätt i varandras egendom. Det innebär att när en make avlider så har den andra en viss rätt till deras egendom. Makar ärver nämligen efter varandra (ÄB 3:1). Däremot så är inte makars arvsrätt absolut när det finns särkullbarn med i bilden, vilket det finns i din fars fall. Ett särkullbarn är nämligen alla barn som makarna inte har tillsammans. Dessa barn har en rätt att ärva all egendom efter sin mamma (ÄB 2:1), eftersom din pappa och hans fru inte hade något testamente. Särkullbarn kan dock välja att avstå från sitt arv till dess att den andre maken, det vill säga din pappa, också avlider (ÄB 3:9). De får då en rätt till efterarv i hans kvarlåtenskap.

Först ska en bodelning göras

Innan arvet efter deras mamma fördelas ska en bodelning göras mellan hennes dödsbo och din pappa (ÄktB 9:1). Väldigt förenklat så går en bodelning ut på att värdet på respektive makes egendom först värderas, från vilket eventuella skulder avräknas, och sedan slås de båda delarna samman och summan delas lika mellan makarna (ÄktB 10:1 och 11:2-3). Genom exempelvis äktenskapsförord kan egendom undantas från delningen genom att göras till enskild egendom (ÄktB 7:1-2 och 10:1). Under förutsättning att din pappa inte har någon enskild egendom så ska all hans egendom värderas. Hans frus egendom värderas också och sedan delas summan lika mellan din pappa och hans frus dödsbo. Om din pappa exempelvis har mycket egendom, och hans fru väldigt lite, kan viss del av hans egendom gå till hans frus dödsbo, vilket hennes barn sedan får ärva.

Baserat på informationen i din fråga så är detta dock den enda möjligheten hennes barn kan kräva att få ta del av din pappas egendom. Någon ren direkt åtkomst ser jag nämligen inte att de skulle ha någon rätt till bara för att deras mamma varit gift med honom.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning