Har särkullbarn alltid arvsrätt?

Makan har av make får fastighet som enskild gåva. Makarna har äktenskapsförord där makan äger allt. Har då makens särkullebarn arvsrätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Allmänt om särkullbarn arvsrätt

I svensk rätt är det inte möjligt att göra sina barn helt arvslösa. Bröstarvingar, det vill säga barn till den avlidne, har alltid rätt att få ut sin laglott som utgör hälften av arvslotten, 7 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Arvslotten utgör värdet av halva kvarlåtenskapen från den avlidne. Kvarlåtenskapen utgörs av den avlidnes bodelningsandel samt eventuell enskild egendom. En bodelning genomföras därför innan arvet fördelas, se 23 kap 1 § ÄB.

Bodelning med anledning av ena makens död

Bodelning ska genomföras när ett äktenskap upplöses, vilket sker genom äktenskapsskillnad eller vid ena makens död, se 23 kap 1 § ÄB och 9 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods och är all den egendom som inte gjorts till enskild egendom, exempelvis egendom som någon erhålligt genom med villkor om att den ska vara enskild eller genom äktenskapsförord, se 7 kap 1- 2 § ÄktB. Du skriver att " makarna har äktenskapsförord där makan äger allt" och att make fått fastighet som enskild gåva. Jag vill dock uppmärksamma dig på att äganderätten till egendom inte kan påverkas av ett äktenskapsförord, utan det är endast möjligt att göra egendomen till enskild egendom så att egendomen inte fördelas mellan makarna i en bodelning, 10 kap 1 § ÄktB.

Är egendomen enskild?

I 7 kap 2 § ÄktB regleras på vilka sätt egendom kan göras till enskild. Du skriver att fastigheten är en enskild gåva från den andra maken. För att en gåva ska få karaktären av enskild egendom måste dock gåvan kommer från någon annan än den andra maken med villkor att egendomen ska vara enskild, se 7 kap 2 § ÄktB. För att en gåva av fast egendom ska vara giltig mellan makarna krävs dessutom att gåvan har registreras, se 8 kap 1 § ÄktB.Det krävs även en föreskrivt i äktenskapsförordet om att gåvan mellan makarna ska vara enskild egendom, enligt 7 kap 3§ ÄktB.

Äktenskapsförord där ena makan äger allt

Du skriver att makan äger allt enligt ett äktenskapsförord. Det är genom äktenskapsförord möjligt för makar att bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna ska vara dennes enskilda egendom, 7 kap 3 § ÄktB. Det är dock inte möjligt att göra enskild egendom som tillhör ena maken till den andre makens enskilda egendom. Att egendomen är enskild egendom eller giftorättsgods enligt äktenskapsförsförordet påverkar inte äganderättsförhållanderna, utan egendom som ägs av ena maken är fortfarande dennes. Att egendom är enskild har bara den rättsverkan att egendomen ska ingå eller inte i en eventuell bodelning, 10 kap 1 § ÄktB. För en omfördelning av äganderätten till egendom från ena maken till den andra, krävs istället en äganderättsövergång exempelvis genom gåva, se 8 kap ÄktB.

Utifrån uppgifterna i din fråga har jag svårt att avgöra om all egendom som ägs av ena maken utgör enskild egendom eller inte. Trots att egendomen ägs av ena maken ensam innebär det inte att egendomen därför undantas från att delas i en bodelning. Utan all egendom som inte gjorts till enskild egendom läggs samman och fördelas lika mellan makarna, se 11 kap 3 § ÄktB. För de fall all egendom är enskild egendom, behöver dock någon bodelning inte genomföras, 9 kap 1 § ÄktB.

Det förstärkta laglottskyddet

Bröstarvingar har enligt lag rätt att alltid minst få ut sin laglott, se 7 kap 1§ ÄB. Laglottsskyddet medför att föräldrar inte kan göra sina barn helt arvslösa genom att testamentera bort hela kvarlåtenskapen eller göra sig av med sin egendom genom gåvor. Om gåvan av fastigheten från ena maken till den andra, medför att det inte finns någon egendom kvar att fördela i arv till särkullbarnet, kan det förstärka laglottskyddet komma att aktualiseras, 7 kap 4 § ÄB. Det förstärkta laglottskyddet, innebär att gåvor som går att likställa med testamente, enligt huvudregel ska återbäras till dödsboet. Värdet av gåvan ska läggas till givarens kvarlåtenskap vid beräkningen av laglotten. För att regeln ska kunna tillämpas krävs det dock att syftet med gåvan kan antas vara att ordna sitt arv. Exempelvis kan gåvor, som innebär att givaren behåller den huvudsakliga nyttan till egendomen aktualisera det försärkta laglottskyddet, såsom en fastighet.

Sammanfattning

Särkullbarnet har alltid rätt till minst sin laglott, som garanterar bröstarvingen en viss del av kvarlåtenskapen. Det förstärka laglottskyddet kan aktualiseras om arvlåtaren genom att genom gåva (fastigheten) gör så att det inte längre finns egendom kvar att ärva.Fastigheten eller dess värde kommer då att återbäras till dödsboet av gåvomottagaren, för att särkullbarmets laglott ska kunna tillgodoses. Särkullbarnets arv är även beroende av om egendomen som finns är enskild eller giftorättsgods, eftersom kvarlåtenskapen som fördelas i arv bland annat ugörs vad den avlidnes erhålligt genom bodelning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich ZackrissonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”